Orde van dienst 4e advent Oldenzaal 2011

Orde van dienst voor de dienst op 4e advent 2011 in de Hofkerk

Themadienst rondom Maria

RuitAnnunciatie2

(afbeelding: Annunciatie 2007)

Korte toelichting.
In de Protestantse speelhoek van de kerk hadden we niet zo veel mee met Maria, al zegt ze zelf heel vrijmoedig: “Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen”. De protestantse mondjes zeggen eerder: “Poespas”, dan: “Wees gegroet, Maria vol van genade…”
Dan hebben we blijkbaar de toon van de lofzang van Maria nooit goed gehoord. Die is niet: “Kijk MIJ eens” maar : “Kijk eens wat God aan Mij gedaan heeft”. Maria zegt erbij : “Alle geslachten zullen mij zalig prijzen”. Dat kun je natuurlijk pas zonder te huichelen zeggen, als je zelf echt nederig bent. Neen, met Maria zit het wel goed, maar wij doen mooi niet mee! Wij staan stijf van de argwaan dat ze haar Zoon in de schaduw zet.
Het lijkt erop dat wij Jezus alleen in ONZE verpakking acceptabel vinden: in de Marco Borsato-verpakking valt Hij bij miljoenen prima in de pul. Maar de ORIGINELE verpakking van Jezus is zijn MOEDER. De verpakking van origine, van den beginne!! Dat is geen woordspelletje. Origineel is dat Gods Zoon een menselijke moeder heeft. Maria is van Heilige Geest geen super-moeder geworden, maar een hele ECHTE. Jezus is van ‘Overschaduwen’ geen SUPER-mens geworden, maar ECHTE mens.
Vandaag allerlei teksten rond Maria; en schilderijen erbij. Overdenking. Beeld en woord. Muziek en stilte. Zingen en gebed. (Nummering nog uit Liedboek der kerken 1973)

Stilte

Bemoediging en groet

Zingen: twee coupletten van een lied dat de hele dienst doortrekt:

Zingend Geloven dl. 5 nr 25: 1,2.

Aansteken van de Paaskaars en de 4e adventskaars. Gedichtje.

Introductie op het thema voor de kinderen.

Zingen: “Voor we gaan” (de kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Een eerste serie schilderijen met het thema VERWACHTING

Vg.

Maria in verwachting / van geel en rood,
van licht en zon.
Pinksterkleuren van vuur en vlam.
Niet een zwevend vlammetje.
Het neemt geheel bezit van haar.
Bloedlichamelijk rood vuur.
Waaiende vlammen van geel
Vrouwenlichaam, vrouwengeest.
Kind.  / Hand.
Golf die overspoelt: /een schaduw van Licht.
Geest van hierboven…!
Geest van hierbinnen!
Licht dat me aanstoot!
Licht, Kind in mij
draag mij, zoals ik Jou draag.
Overschaduw mij met
vuur en verwachting.
Kijk uit mijn ogen…”

Pinksterkleuren van heel de goegemeente:
jij en ik.
Ze staat op ooghoogte met ons.
Niks te ver weg; niks te hoog gegrepen,
Maar wel heel bijzonder dat ze zo bij ons hoort!

Zingen: Zg 5 25: 3,4,5.

De vrede is je toegezegd
de hemel sprak je aan.
Het woord, als zaad in jou gelegd
is in jou opgestaan.

Niet ledig is het weergekeerd,
niet in woestijn verwaaid.
Opdat de uittocht werd volbracht
heeft het zich uitgezaaid.

De toekomst dient zich in jou aan,
dit woord heeft vrucht gezet.
Jou wijst ons als een moeder aan
de ware zoon der wet.

Gedicht Hans Andreus: GEEN KERSTKANTATE.

Zingen: gezang 163

DIENST VAN HET WOORD

Gebed.

Vg. God,
wij danken U met alle gelovigen voor ons uit;
om vader Abraham;
om vrouwen als Sara en Ruth en Hanna.
‘die doortocht verleend hebben aan uw voortvarendheid.’
Wij danken U voor Maria de Dienstmaagd des Heren.
Allen: Zij heeft Uw Woord ontvangen,
beschut en gekoesterd, zoals een echte
Moeder dat kan.

Vg. Het geloof dat U in haar investeerde daagt ons
uit om met haar onze blik op Jezus te richten.
Het spreekt ons aan dat zij bij ons hoort,
maar nog meer dat U in haar
werkelijkheid werd.

Allen: Daarom overdenken we haar gehoorzaamheid om zelf navolgers te worden van
Jezus Christus onze Heer. Amen.

Lezing: Lucas 1: 26-38: de Aankondiging van Jezus’ geboorte.

Vg.
Handen om je heen geslagen /Vleugels van een engel.
Vlamvingers van de Geest. /Kostbaar beschermd.
Uitgelezen /Genegen, beschikbaar
ingekeerd in een groot geheim
Mysterie dat moet groeien, / In haar; om haar; door haar.

Stilte om even na te denken.

Overdenking: over OVERSCHADUWEN gesproken

Vg.
Valt er niet onderuit te komen?
Alleen afwachten.
Handen op houden
Openstaan.
Ik sta voor Hem,
wie staan er achter mij?
Kiezen voor Geest
en kracht en bloed
en getuigen van leven.
Goed leven.
Kiezen voor de tegenwind
van het Goede Nieuws
dat in mij lijf en werkelijkheid wordt.
En in alle geslachten,
alle tijden,
alle kerken,
alle werelden.

Zingen: Zingend Geloven 5 nr 25 : 6,7,8

Maria, tent en tempel waar
God zelf de mens ontmoet,
die in het Woord dat jou geschiedt
ons met genade groet.

Om Hem zing jij je lied want Hij
heeft naar je omgezien.
Met hart en ziel maak jij Hem groot,
Hij was van jou gediend.

Jouw kleingehouden leven is
door Hem aan ’t licht getild.
De rijke ziet zijn macht vergaan,
maar honger wordt gestild.

Overstap naar en lezing van Lucas 1: 39-56.

Klarinetmuziek.

Dansen in gouden regen
van geluk, van genade
van verwachting
de hemel wijd

hoe licht de vreugdevoeten
op vaste grond
van moeder aarde
in het groen.

Handen om de mysterievlam
gezamenlijk gedragen
gedeeld geheim
bezongen voor een
wereld van hoop.

Klarinetmuziek.

Hij heeft zijn grote hand /op mij gelegd.
Een claim voor het leven /overschaduwd /of overweldigd?
Ontvangen, /begiftigd /gezegend, begenadigd.
Relatiegeschenk van de Almachtige.
Dat gaat ze delen met Elizabeth.

Zingen: gezang 117: 1,2

Twee Kruismaria’s

Gedicht: Rutger Kopland AL DIE MOOIE BELOFTEN.

Zingen: Zingend Geloven 5 25: 9,10

Maria, Moeder bij het kruis, / een zwaard sneed door jouw hart
waarin jij de gedachtenis /aan vrede had bewaard.
Jouw Zoon, verloren aan de dood /zo anders dan gedacht,
rust van zijn moeite in jouw schoot; /de uittocht is volbracht.

DE VROUW IN DE ZON

Lezen: Openbaring 12: 1-6

Vrouw gekleed in een zon /van vlammen
ja, opgenomen, samengevat, /uitgebarsten in licht en vuur!
Wie herkent er de Bruid in?
Op aarde? /Wij, de kerk /Wij de mensen…
Mensen van pinksterkleuren / mensen van vuur en geest
mensen van bloed en feest /het zal ervan komen!
De dag van heden zegt het voort /de lange rij van dagen door,
dat God de mensen heeft gehuwd / dat gij ’t geschapen-zijn niet schuwt.” (Barnard)

Klarinetmuziek

Afronding

Gebeden

Collecte

Project kindernevendienst

Zingen: (melodie: “Er is een kindeke geboren”)

Het licht vandaag ziet een krachtige man
Geel is de kleur, zo fel als de zon.
Open die deuren, doe open de poort,
open die deuren, doe open de poort.

Slotlied: gezang 124

Zegen

Koffie, thee en ranja voor iedereen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s