Verschijning in verbeelding. (orde van dienst 18 Mei 2003)

 

“VERSCHIJNING IN VERBEELDING”

DIENST

VAN

WOORD

EN

BEELD

EN

LIED

Papendrecht, 18 Mei 2003
De Morgenster. 17.00 uur

MEDEDELINGEN VAN HET HUIS

STIL GEBED
We staan onder de spanningsboog van 100 dagen Paastijd. We vieren met name het tweede deel ervan, de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. Maar we beginnen in het midden, bij de Opstanding.

AANVANGSLIED Een canon. Z.G. Dl 7 nr 17

Vg. Onze Hulp is in de naam van de Heer
GEM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg. Hoe is Uw naam, waar zijt gij te vinden
Eeuwige God, wij willen U zien.
GEM. GEEF ONS VANDAAG EEN TEKEN VAN LIEFDE.                (we kunnen gaan zitten)

Een levenlang tracht ik je op
het spoor te komen, steeds
weer in andere woorden
die tastend zoeken naar
iemand die zich laat vinden,
aanspreekbaar is en
antwoord geeft.                                                                                   (Kees Hermis)

De zon gaat op.
Het licht is overweldigend. Maria wordt erin opgenomen.
Zij wordt één met ’t licht. Ik zie haar hand tastend naar
die vanJezus gaan….
“Jezus zei tot haar: ‘Maria!!’.
Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: “Rabboenie” dat wil zeggen: “Meester!”…
Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat Hij haar dit gezegd had.

(stilte)

Lia Noomen zingt couplet 1 van ZG dl 7 nr 22.

Twee schilderijen EMMAUSGANGERS.
Gids: “Emmausgangers worden Jeruzalemgangers”. Daartussen liggen twee liturgische momenten: het horen van de Schrift met uitleg en het breken van het brood. Verwarring wordt warmte.”
Was ons hart niet brandende in ons !!
Ze keerden meteen terug naar Jeruzalem en vonden daar de elven en die bij hen waren, vergaderd, en die zeiden:
“DE HEER IS WAARLIJK OPGEWEKT EN IS AAN SIMON VERSCHENEN”.
En zij verhaalden wat onderweg was gebeurd; en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood. (stilte)

De Emmausgangers
Laat ons tot zijn gedachtenis
nu samen eten, Kleopas,
en vieren dat hij bij ons is
zoals hij het die avond was.

Wij samen, maar niet meer alleen
sinds wij onder ons eigen dak,
door onze warme tranen heen
het brood herkenden dat hij brak.

Het was zijn lichaam en zijn bloed,
het was zijn lijden en zijn dood,
het was de liefde in overvloed
en Gods genade levensgroot.

Kom, leg het brood op tafel neer
tussen ons in en bid met mij,
en, Kleopas, hij is hier weer,
onvergelijkelijk nabij.

Terwijl ons hart weer in ons brandt,
genezen van ons diepst gemis,
zitten wij samen, hand in hand,
en vieren zijn verrijzenis.                                                                          (Michel vd Plas.)

Lia zingt couplet 2

Twee schilderijen THOMAS

Gids:
Het uitnodigende gebaar om het litteken
in Jezus’ hand te betasten.
Het ruimhartige, zegenende gebaar om Thomas
de wond in zijn zijde te tonen.
Binnen een warme, rode gloed van liefde en overgave stamelt Thomas:
“Mijn Here. Mijn God!”
Jezus zei tot hem: “Omdat je Mij gezien hebt heb je geloofd.
Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.”

OPSTANDING
Zeggen ze dat Hij is opgestaan
waarom is de wereld dan dezelfde,
lijdt Hij zelf nog in al de zijnen
sterft Hij dagelijks nog duizend doden,
altijd door zoals het immers is?
Weegt het lijden deze korte tijd
ook niet op tegen de heerlijkheid
die eens komen zal, is duizend jaar
als de dag van gisteren, als een droom?
Altijd duurt die boze droom nog voort,
roept het bloed van Abel van de aarde,
wordt de stem van Rama weer gehoord,
altijd weer hetzelfde, Rachel weent
om haar kinderen die niet meer zijn.
En daar blijft mijn ongeloof staan,
dat ik net als Thomas telkens twijfel,
enkel in zijn wonden Hem herken.                                         ( J.W.Schulte Nordholt)

(stilte)

Lia zingt couplet 3

Twee schilderijen PETRUS

Gids:
Drie maal komt die vraag, waar je niet aan wilt.
Je verliest je gezicht steeds verder.
Blijft Hij vragen?!
In het hart geraakt.
Opgenomen in het hart van genade.
Petrus is op Jezus!!
Zet je je eigen initialen?
Gij kent mijn diepst verlangen,
Gij laat niet af van mij,
ik ben in U gevangen
en in uw heerschappij
vind ik volkomen vrede,
want Gij gaat met mij mede
en Gij zijt aan mijn zij.
En daarom is mijn leven
vanaf de moederschoot
ook in uw boek geschreven,
en daarom is mijn dood
een thuiskomst in uw armen,
zo groot is uw erbarmen,
zo alomvattend groot.                             (Psalm 139 ged. in bewerking J.W.Schulte Nordholt.)  (stilte)

Lia zingt couplet 4,5

MUZIKAAL TUSSENSTUK

Lia zingt twee verzen van J.S.Bach uit Schemellis Gesangbuch. In het duits.
De Nederlandse vertaling kunt U terug vinden in ons liedboek Gz 439:1,5

VER-BEELD-ING (vervolg)

Twee schilderijen HEMELVAART

 Kijk maar.

We zingen Gezang 233: 1

Drieluik PINKSTEREN.

Kijk maar

We zingen Gezang 233: 3,4

GEBEDEN
Voorbeden
stil gebed
Onze Vader.

COLLECTE

SLOTLIED  DE TOEKOMST IS AL GAANDE

(Allemaal samen; Lia zingt er een bovenstem bij)

ZEGENBEDE

Vg. Over onze huizen, onze kerken
GEM. DE ZEGEN VAN GOD
Vg. In ons komen, in ons gaan
GEM. DE VREDE VAN GOD
Vg In ons leven, in ons geloven
GEM. DE LIEFDE VAN GOD
Vg Aan ons eind en nieuw beginnen
GEM. DE BARMHARTIGHEID VAN GOD
BIJ WIE DE BRON VAN LEVEN IS. AMEN

medewerkenden aan deze dienst: lia nomen annie schep jan anne bos arie de bruijn

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s