Want ‘zwervers-te-gast’ zijt gij geweest (3)

inhetprikkeldraad

vluchteling in het prikkeldraad

Efficient als een kruis,
dat prikkeldraad,
je hangt
je komt er niet uit.

Hoe was je erin gekomen? Langs welke weg?
Met welke droom?

Daar hang je
Je moeder weet niet beter dan…
Je vader vraagt maar niet.
Je dorp vreest het ergste.

Had je al kinderen
Je vrouw

Die groene moedergrond voelt zeker raar aan;
of hang je maar tussen hemel en aarde

Tot hier toe heeft de smokkelaar je gebracht.

 

 

 

 

 

Lees een actueel nieuwsbericht over vluchtelingen. Bv foto van gesloten grenspost.

Lezing Prediker 4: Ik vestigde mijn aandacht
op alle onderdrukking die
er is onder de zon en zag
de tranen van de onderdrukten.
Er is niemand die hen bij staat.
De onderdrukkers onderdrukken hen
met harde hand, en er is niemand die hen bijstaat.
De doden, meende ik,
zijn gelukkiger te prijzen dan de levenden…