Want ‘zwervers-te-gast’ zijt gij geweest (7)

De rode arm

derodearm

de rode arm

maar waar kijk je zo naar
wat was je laatste indruk

prikkeldraad op ooghoogte
contour van krammen
van een ‘opvang’ kamp
van de grensovergang
waar ben je vast gelopen

je mond zit dicht
sprakeloos gemaakt
protest gesmoord in
prikkeldraad

van wie kreeg je dat
aureool
van die andere Vreemdeling

die arm…
heb je gevochten,
lag je in zee
leeggebloed

wilde je er een vuist mee maken
hield je nog iemand
in je armen die je
los moest laten

je maakte er muziek mee
je kocht brood voor de kinderen
plukte bloemen
het was je sterke arm voor haar

ben je wel dood
of voor altijd gewond
wel uit het prikkeldraad
maar het prikkeldraad niet uit jou

In deze context passen de ‘Protesten achter Prikkeldraad’ van Ernesto Cardenal.
bv naar psalm 130

Uit de diepten roep ik tot U o Heer!
’s nachts roep ik in mijn cel
in het concentratiekamp
in de folterkamer
in het uur van de duisternis
het uur der ondervraging
hoor mijn stem
mijn SOS

Als Gij het zondenregister bijhoudt
Heer, wie is dan veilig
maar Gij vergeeft de zonden
Gij zijt niet onvermurwbaar zoals zij bij hun verhoor

Ik vertrouw op de Heer en niet op de leiders
niet op leuzen
Ik vertrouw op de Heer
niet op hun radio

Mijn ziel wacht op de Heer
meer dan wachters op de morgen
meer dan de gevangene die de uren telt van de nacht

Wij zitten gevangen
zij vieren feest!

Maar de Heer is de bevrijding
de vrijheid van Israël