(7) Zalig wie vrede stichten; omdat zij uitgeroepen zullen worden tot zonen van God

Ineens schoot het door me heen: ‘Ik ben helemaal niet zo’n vredestichter zoals Jezus bedoelt’. Ik fulmineer wel regelmatig tegen de wapenindustrie; ook in ons dorp. En tegen de mis-leiders die de volkeren allerlei oorlogen inrommelen.  Maar dat zijn wel verschillende zaken, denk ik.
Als je het breed ziet, valt mijn activiteit bij Kerk en Vrede er misschien toch wel onder.

Laat maar. Ik wil graag iets meer van deze spreuk van Jezus te zeggen. De Zaligsprekingen staan in de Bijbel in Mattheus 5; een stuk of negen oneliners. Ze staan dezer dagen (februari 2020) ook op de Bijbelse dagkalender en op het preekrooster. Omdat ze ook wel ‘de beste wensen van Jezus’ worden genoemd, las ik ze de laatste jaren graag op Nieuwjaarsdag. Kom daar nog eens om als er dan geen dienst meer gehouden wordt! (Elders op mijn website meer over de andere spreuken van Jezus.)

Jezus’ uitspraken roepen verzet op. Er is geen of nauwelijks markt voor.
En daar ga ik weer: ‘dat oorlog is geboden/ en vrede niet mag zijn’. Hoe wreed dat ook klinkt; hoe defaitistisch zelfs : er moeten wapens geproduceerd en verhandeld worden, want daar wordt aan verdiend. En ze moeten dus ook gebruikt worden. Dat is de wet van vraag en aanbod. Daar blijft de schoorsteen van roken. Er gaan ongekende miljarden in om. Men bezweert ons ook dat de economie niet zonder kan.
Er moeten miljarden bij op de defensiebegroting…. Kinderen zijn al besmet met dat virus. Regeerders weten best dat wapens geen vrede brengen, maar oorlog. Dat weten we verdorie al sinds de schandelijke kruistochten. Maar als je verslaafd bent aan een verdienmodel….

De huidige realiteit laat je voelen dat je gek bent en Jezus zegt dat je ‘gelukkig’ bent, of ‘zalig’ als je op de vredes-toer leeft. (Ik laat het taalkundige verschil nu zitten.)
Ook als jij dat anders aanvoelt, voeg ik er aan toe; huiverend, dat wel.
Want je moderne heidense buren vinden je een ‘loser’ als je echt op de toer van de zaligsprekingen gaat. Ik houd niet van het woord ‘sukkel’, maar dat is best to the point. We hebben 2000 jaar de tijd gehad om het brandend verlangen van de zaligsprekingen in praktijk om te zetten. Maar we zijn nog niet verder dan (beleefde) afkeer van hen die erop aandringen. Die er petities voor ondertekenen, demonstreren, hun politici kritisch volgen, defensiebelasting weigeren, militaire dienst weigeren.
2000 jaar zaligsprekingen en nog steeds een meerderheid die er niet echt aan wil.
God geklaagd.
En maar vechten tegen de schrapende twijfel dat Jezus zich wel vergist moet hebben.

Aan de andere kant worden de zaligsprekingen van Jezus ook lekker vrijblijvend mooi gevonden. Bijvoorbeeld op bruiloften en begrafenissen draven ze op. Ook bij hen die maar een heel klein snippertje meer over hebben van geloof, Bijbel, kerk, hoop en liefde. (Geen woord kwaad daarover van mij.)
Men heeft de zaligsprekingen ingelijst en er borduurwerkjes van gemaakt op vrouwenverenigingen. Ze staan misschien wel beleefd op de werelderfgoedlijst; foute politici rekenen ze tot de christelijke waarden waar ze migranten bij ons van willen uitsluiten. Zouden de zaligsprekingen op die CD staan in die capsule die opzoek is naar buitenaardse intelligentie? Om ons van onze mooie kant te laten zien. En de aliens schrokken zich een bult van onze oorlogseconomie en namen daarom wijselijk geen contact met ons op. Ja, ja.

Dan raak je in de lieverigheid verzeild. Ik geloof vast dat de spreuken van Jezus ‘taakstellend’ bedoeld zijn. Als tegenbeweging. Je bent zalig INCLUSIEF het verzet dat nodig is tegen de onvrede die onze oorlogszucht ervan gemaakt heeft. Je bent zalig omdat het er nog van moet komen. En het komt! Daar neemt Jezus een gedurfd voorschot op. Het is geen sausje dat Hij over ons giet, maar een prikkel. Het is dat pepertje… je weet wel.

Je merkt wel dat ik geen politieke analyses geef of delibereer over wat kan en niet kan en mag van politici. Ik laat alleen de lokroep van Jezus klinken. “En als het niet kan, dan moet het toch die kant op!”. Dat weet ieder zinnig mens ook. Of hij of zij zou zich radicaal moeten bekeren.

Ik wil nog een ander punt naar voren brengen. Dat me steeds meer verontrust. En wel steeds meer: omdat we als mensheid steeds meer kunnen met onze wetenschap en techniek. (Ik schrijf daar heel wat van op onder de rubriek Sapiens 2.0 maar ook onder horzeligheden en Vredespelgrimage . Het zit me wel hoog, wil ik maar zeggen.).

Aan de ene kant brengt die hoogwaardige techniek ons bij steeds giftiger wapentuig; dat is bijvoorbeeld de nucleaire wapenspiraal. Maar ook zullen de middelen om per ICT en chemie  miljoenen slachtoffers te maken toenemen. In ongekende sprongen.

Maar minstens zo verontrustend is dat we het menselijk brein kunnen koppelen aan een zeg maar onmetelijke kunstmatige intelligentie. En daarmee zou er een soort mensen gemaakt zijn die geen antenne meer hoeft te hebben voor vrede in de menselijke zin van het woord. Als we niet heel gauw vrede stichten blokkeert de wetenschap (in handen van de meest biedende!!) deze beste wens van Jezus definitief.
Ik kom daar op, omdat ik Jezus hoor spreken over de mensensoort die uiteindelijk de aarde bewoont. Wee ons gebeente als we Hem daarbij voor de voeten lopen met een Homo sapiens twee punt zoveel, die geen enkele boodschap meer heeft aan moraal, geloof, mededogen, recht van minderheden en vrede: omdat daar geen markt voor is.

Merk op dat dat proces al aan de gang is. Daarom wil Jezus ons vredesverlangen wakker houden of maken.