Van zalig spreken (1)

Zou me dat lukken: de ‘beste wensen’ van Jezus één voor één te doordenken en dat op te schrijven? Ik ga het proberen.

Ik lees ze tegenwoordig als ik voor mag gaan in een Nieuwjaarsdienst. Ik preek er dan niet over. Het is de Naamdag van Jezus. Ik lees de zaligsprekingen dan om hun geheim; zonder mijn commentaar.
Het is me opgevallen dat ze hun wondere werk op begrafenissen en bruiloften nog doen. Zelfs de achterkleinkinderen van de verloren zoon hebben er blijkbaar nog wat mee.
Het is vrijwel het laatste dat moderne heidenen kwijt raken van hun christelijke traditie. Of niet eens kwijt raken. Prima toch! Daar zal de Eeuwige je toch aan herkennen; om deze zegeningen ben je voor Haar onopgeefbaar? Is dat het?

Ik breng ze in zo’n Nieuwjaarsdienst ook in tegen alle gedachteloze wensen van ‘het allerbeste’, ‘alles wat wenselijk is’ etc. Je gaat weer 366 verse dagen in en dan sta je onder een stortvloed van loze woorden en beloften en plannen en voornemens,- wat heb je dan behoefte aan iets dat het houdt!
Op het gevaar af dat de behoefte daaraan zelfs al uitgesleten is. Weg geconsumeerd wellicht. En dan krijg je na de benarde Oudjaarsnacht dit aangezegd. “De beste wensenvan Jezus”, dat moet toch wat zijn! Daar mag je toch meer van willen weten? Dat wel.

Vredesspiraal special web

Werken aan Rechtvaardige Vrede

O ja, wie nog wat wil zeggen over de zaligsprekingen van Jezus heeft wel wat uit te leggen. Er is immers al zo veel over geschreven. En het is erg onwaarschijnlijk, dat ik dat beter ga doen. Feitse Boerwinkel was destijds een eye-opener. Dat zal ik niet overbieden. Ik noem hier Bonhoeffer Navolging; daar zit zeker meer in dan ik wisselen kan. Het kon wel geschreven zijn voor zijn theologiestudenten: “Hij spijst de hongerigen aan het avondmaal”. Het is bepaald geen straattaal. Nou hoeft dat ook niet, maar toch: zit daar niet wat tussen? En: kunnen we iets van zijn ‘genade is niet goedkoop’ al wat verder uitwerken dan hij 75 jaar geleden? Je vermoedt: de echte speerpunten zullen nu wel anders liggen dan in zijn tijd… maar is dat wel zo?
Ik doe overigens geen studie naar dergelijke prachtige verhandelingen over de Zaligsprekingen of de Bergrede.

Ik schrijf het voor mezelf op. Om er dieper in te komen. Maar als iemand op mijn blog meeleest is dat toch prima!

Zaligsprekingen van Jezus leggen een spoor van zegen uit. Hij spreekt ze zo vertrouwenwekkend uit, dat je er de smaak van te pakken krijgt. (Ik weet wel dat de formulering van Mattheus zal/kan zijn)
De zaligsprekingen overlappen elkaar. Is ‘hongeren en dorsten naar de gerechtigheid’niet bijna hetzelfde als ‘vredestichters’ zijn. Kun je wel ‘arme van geest’ zijn zonder ‘rein van hart’ te wezen? Dat ligt zo warm tegen elkaar… Bij het oefenen van ‘barmhartigheid’ zit toch ook een fikse scheut ‘treuren’?

Al vast dit. De donkere kant aan de zaligsprekingen. Die is er ook.  Er is onleefbaar leven waar deze gelukwensen tegenin gezegd worden.

40dg97goedevrijdag01

Goede Vrijdag: vuil

Als er reinen van hart worden genoemd; dan is er ook een wereld aan vuiligheid.
Vredestichters; en een wereld van oorlog en geweld.
Als er barmhartigen bemoedigd worden is de nood wel aan de man.
De treurenden hebben reden om te treuren. Ik moet in eens aan Noach denken van Günther Anders.
Zij die sterven van de honger naar gerechtigheid weten wel waarom….

Qua vertaling: ik gebruik niet steevast dezelfde als uitgangspunt. De Naardense Bijbel gebruik ik, die vind je onder de linkNBV idem

Hier staan ze bijvoorbeeld uit het boekje ‘Omgekeerde gelukwensen’.
Gelukkig wie nu nog klein gehouden worden, want hun tijd komt.
Gelukkig wie verdriet hebben, want zij zullen gehoord en getroost worden
Gelukkig wie zich koest moeten houden, want zij krijgen een plaats op aarde.
Gelukkig wie hunkeren naar eerlijkheid, want zij krijgen gelijk.
Gelukkig wie zich aansluiten bij de zwakke want zij zijn niet alleen.
Gelukkig wie zich alleen nog maar bezighouden met wat er echt toe doet.
Gelukkig wie vechten tegen onderdrukkers, want van hen hangt de toekomst af.
Gelukkig wie vervolgd worden om hun inzet voor rechtvaardigheid, want hun tijd zal komen.

(K.Deurloo en K.Eykman. Ze staan ook wel op naam van Tonja Masseling-Bongers)