Een nieuw model mens beter voor vrede?

 

 

Alle eeuwen door wordt er beweerd
dat de mens zo slecht is.
Ook de vredesbeweging hoopt op een betere mens:
door meer informatie; meer opvoeding;
meer scholing; betere leefomstandigheden.
Aardiger naar de medemens.
Verlichting, verheffing des volks, dat soort zaken.
Een ‘nieuwe mens’.

De opgestane. De nieuwe Mens.

Het hoeft geen betoog, dat mensen of groepen moeten ophouden elkaar uit te moorden. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? De vredesbeweging heeft er een dagtaak aan om politici zo ver te krijgen. Ooit dachten we met vredesmarsen en demonstraties een heel eind te komen. Vredesapostelen kwamen met pamfletten en redevoeringen waarin een ‘ideale’ mens nu getekend werd. Denk aan een Jezus, een Tolstoj. Opvoeden dus; en culturele ontwikkeling. Of helpt dat allemaal niet en zit het in ‘de aard van het beestje’?. Deze mens, zoals hij nu bestaat is en blijft een brokkenpiloot. Je kunt wel van alles verbeteren, maar als de mens zelf niet anders wordt, wordt het nooit wat.

Kerk

De christelijke kerk is ook erg met dit sop overgoten. Ze heeft grote verwachtingen van een toekomst waar ‘vrede de aarde zal bedekken’. Zij gelooft ook dat (dagelijkse) bekering en opstanding op een ‘nieuwe mens’ zouden moeten uitlopen. Haar ‘nieuwe mens’ staat voor heelmakend gedrag; voor alle daden van rechtvaardigheid en barmhartigheid zoals in de Bergrede aangegeven; voor een hele wereld van sjaloom. Deze boodschap is vaak vergeestelijkt, maar de kerk herbergt toch altijd ook een beweging die hard aan deze aarde zou willen werken om er werkelijke vrede te kunnen delen met alle schepselen. Onlangs nog bevestigd door de 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken te Busan.

Vrede is gebaat bij een bepaald soort mensen, namelijk een soort die de vrede een goed hart toe draagt; een soort die vredesbedreigende situaties kan onderkennen, een soort die bereid is de offers te brengen om duurzame oplossingen voor ontstane problemen te ontwikkelen. De huidige soort laat het op die punten nogal eens afweten: die heeft de meest geavanceerde vormen van vernietiging inmiddels in huis. Sinds we op onze achterbenen zijn gaan lopen zijn we niet een onverdeeld gelukkig mensentype geworden. Ook de opvoeding van de kerk kon kennelijk geen ijzer met handen breken; wat heel wat christenen voor vrede zal gefrustreerd hebben. De kerken hebben ook zelf met hun ruzies, afscheidingen en de verkettering van andere gelovigen en geloven niet het meest vredelievende voorbeeld gegeven!

Andere mensachtigen

Maar moeten we niet eens ophouden met allerlei mooie spirituele praat en dito opvoedingsideeën waarmee dan een betere mens gekweekt zou kunnen worden? Die blijken immers niet te werken? Die mooie idealen van de vredesbeweging leggen het immers compleet af tegen de conflicten van elke dag? In de vredesbeweging mogen we ons toch zo langzamerhand wel eens afvragen: “Voor wie spannen we ons eigenlijk in? Voor welke soort mens? Waarom vrede voor mensen die alleen maar verbrekers ervan kunnen zijn?” Kunnen we het niet concreter aanpakken en andere mensen ‘maken’?

Nieuwe technologie

Hier komt allerlei nieuwe technologie ons te hulp. Er is nu een ‘nette’ manier om van homo sapiens, de vredesverstoorder af te komen: namelijk de vervanging van homo sapiens door mensachtigen die we min of meer naar ons eigen ontwerp zouden kunnen maken.

Niet iedereen zal zich daar al even veel bij voor kunnen stellen. Maar eigenlijk is het vrij eenvoudig. Iedereen weet wel dat ons fysieke bestaan een erg belangrijk thema aan het worden is. Allerlei producten komen op de markt om langer, fitter te leven. Dan moet je niet denken aan allerlei kwakzalver middeltjes, maar aan heel degelijke wetenschappelijk verantwoorde projecten. En dat gaat veel meer betekenen dan alleen de cosmetische chirurgie waar je wel van leest.

Van alles wat aan ons lijf stuk gaat kunnen we steeds weer repareren. We weten van pace-makers, een kunstklep aan je hart. Maar er loopt al een kunstenaar rond met een derde arm die prima functioneert. Het leger experimenteert met een skelet dat veel sterker is dan het huidige van de mens, en dat straks veel meer wapentuig kan dragen dan nu; dat scheelt! En dan is nog niet eens genoemd wat in geheime militaire laboratoria aan de mens geknutseld wordt. We kunnen voordat een kind verwekt wordt zaad en eicel op defecten laten screenen. Die trend zal zich voortzetten, en ook het gedrag en het brein van mensen zijn met technische methoden te bewerken. We zouden het geweldig vinden als we het leed van Alzheimer e.d. kunnen uitbannen. Een huid die beter beschermt tegen UV-stralen is hard en hard nodig, Ons brein kan over een paar decennia aan enorme kunstmatige geheugens gekoppeld worden. Dan ontstaan er combinaties van mens en machine, waar we in elk geval eens goed over na moeten denken. Daar zit zo enorm veel aan vast!

Ligt het dan niet voor de hand dat de vredesbeweging zich daar tegen aan gaat bemoeien? Stel dat er inderdaad zoiets is als een gen dat bij dat agressieve gedrag, dat nu zo soortspecifiek voor de mens blijkt te zijn, een rol speelt. Als je dat nu eens zou kunnen uitschakelen! Dat zou toch gauw een paar burgeroorlogen en wereldoorlogen kunnen schelen, waar je niet meer voor naar het Malieveld hoeft in de stromende regen om met wat loze pelgrims te demonstreren. Als Kerk en Vrede zouden we nog door moeten vragen: is de technische verbetering van de mensensoort een stap op weg naar het Vrederijk van God; kan dat nieuwe mensentype soms nog meer ‘beeld van God’ vertonen dan we nu al mogen zijn? Of hebben we dan, na alle beschadiging en vernedering van ‘het beeld van God’, het ultieme onrecht gepleegd als we zijn erfelijke bagage door een ander vervangen?

Nieuwe Agenda

De vredesbeweging zou met kerken en wetenschappers het gesprek aan moeten gaan over deze zeer interessante ontwikkelingen. En die zullen ook de hoofdstroom vormen in de politiek voor de toekomst.

Wie zei daar dat de vredesbeweging zijn tijd wel gehad heeft, als er nog zo veel op het spel staat?

Een reactie op Een nieuw model mens beter voor vrede?

  1. Pingback: Een nieuw model mens beter voor vrede? | Vrede is beweging

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s