Amerikanen : niet meer welkom op 4 / 5 Mei

Ik wist niet waar ik kijken moest. Maar ik werd ook op een donkere manier gekluisterd aan de TV. Er was een veiligheidsadviseur van de VS aan het woord. Die pakte toch eventjes uit over het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag! Niet te weinig.
Ik kon het niet helpen: “Dat zijn nou die bevrijders uit je jeugd!”.
John Bolton is misschien thuis de beminnelijkheid zelve, (met een dikke 2 miljoen inkomen in 2017; ik zeg dat er toch maar even bij) maar hier zie je hem uitermate verbeten hel en verdoemenis afroepen over het ICC.  En rechters van dat strafhof en anderen konden hun banktegoeden in de VS wel vergeten; ze kwamen het land niet eens in!  Regeringen die met het hof meewerken (om Amerikanen evt. te vervolgen voor oorlogsmisdaden in velerlei buitenlanden) konden het zeker wel schudden.
Ja, ik schaamde mij.

Het strafhof zelf willen de VS laten doodbloeden. Het verbaast me dat niet alle landen ter wereld spontaan alle Amerikaanse militairen tot op de laatste ‘adviseur’ op de boot naar huis zetten. Als Internationaal Recht je zo weinig hoog zit als in de VS het geval is, hoef je niet bij ons over de vloer te komen! Dat komt maar overal de dienst uit maken,- ja maar zo zijn we niet getrouwd!
Er zitten vast wel haken en ogen aan het ICC. Maar rechters ga je niet bedreigen om hun werk achterwege te laten. Dan heb je niet  the right spirit.

Er wordt dan altijd naar verwezen dat de Amerikanen toch onze bevrijders van 1945 zijn. En ‘we keep them rolling’ ook nu ze heel oud worden. Als je als plaatselijke Oranjecomité nog zo’n oldtimer te pakken kunt krijgen heb je het weer best gedaan! We spelen hun nationale/nationalistische liederen als eerbetoon; we strooien guirlandes van dankbaarheid over hen uit; en maken er helden van. We laten ons van alles en nog wat welgevallen, als Amerika het vraagt. En we doen gretig mee aan onwettige militaire optredens als Amerika dat wenst. Hun uiterst aanvechtbare president krijgt zelfs het voordeel van de twijfel. En dan noemen we nog niet eens het Marshallplan van destijds. Amerika heeft ons daar zelfs mee gedreigd, toen we aanvankelijk geen troepen wilden sturen naar de Koreaanse oorlog, schrijft Wikipedia! Eventjes had Nederland ruggengraat! En toen weer niet. Ook die schande nog. (Veel moeten we ons zelf dus wel aanrekenen).

Dus: Genoeg! Stoppen met dankbaarheid jegens Amerikanen. Hun politieke houding deugt dus niet.
Als er in het vervolg ergens ingegrepen moet worden, dan maar niet meer door Amerikanen aub! Maar door zoiets als dat gewraakte strafhof! Door zoiets als de VN. Die zelfbenoemde politieman die de VS willen zijn, steek die maar in de mottenballen.

En dus niet meer uitnodigen voor 4 of 5 Mei. Voor straf.