Geen geloof meer in Nederland… het is veel erger.

In de kerken is secularisatie een heftig onderwerp. DE grote vijand van geloof en kerk. Als mensen seculier gingen vielen ze van hun geloof en zag je ze niet meer in de kerk. Wel,dat is aardig gelukt!

Zie dat nieuwe rapport over ‘God in Nederland‘, dat eigenlijk ‘God niet meer in Nederland’ moet heten. Steeds minder mensen…. Een meerderheid niet meer gelovig… Dat soort onderzoek, je kent het wel.
Besturen van kerken tellen hun knopen: een en ander moet wel betaald worden. Het grote aanpassen. De ene kerk zoekt het in bedrijfssluiting, een andere in (gehaaide, gelikte, maffe, uitdagende, wervende ?) posters. Pioniersplekken. Welkom vluchtelingen. De gouden greep naar de pop-cultuur. Allemaal om te vernieuwen.
Zit daar stiekem de hoop onder dat we over tien jaar betere rapportcijfers kunnen laten zien? Ik weet het niet. Aan wie?
Ook al klaar met die discussie? Gewoon de gideonbende gebleven die je toch moest zijn? Massale aanhang was toch niet jouw probleem? Jezus was geen kerk, maar beweging,- dat soort spandoeken?

Waar blijft de kerk ?Erik Borgman heeft er een boek, dat hier dicht bij in de buurt blijft over geschreven. “Waar blijft de kerk“. Hij hoefde het rapport 2015 er niet voor gelezen te hebben. Hij heeft belangrijker dingen te zeggen dan commentaar op cijfers.  Er waren anderen die erop wezen dat we niet moeten denken dat sociologische onderzoeken de norm zijn. En dat de moslimgelovigen in ons land meegerekend hadden moeten worden! Nou vraag ik je toch. Dan vielen de cijfers wel beter uit? Dan was God nog wel kind aan huis in Nederland? Dan was er dus niet zo veel aan het handje?

 

Hoe dan ook. Er zit nog een andere kant aan het thema.
De cijfers worden door menigeen gebruikt om te suggereren dat ‘religie verdwijnt uit het publieke domein’. En de suggestie is ook: daarmee is niks aan de hand. Nu is het publieke domein mooi vrij en komt alles wel goed. Dat is volstrekte nonsens, is mijn stelling. Het is veel erger, en daarom zijn deze sociologische onderzoeken te goed voor gemiddelde modern heidense borreltafel.
De vraag die er echt toe doet is: “Wat haalt de samenleving zich op de hals met die mensen die zo nodig geseculariseerd moesten zijn?”

Er was een periode dat secularisering vooral ‘bevrijding’ betekende. Dat was een goede zaak. Het was het instrument om een aantal misstanden mee te verbeteren. Je bent seculier om je niet te laten bevoogden, als homo, zwarte, vrouw, Jood; als kunstenaar, als wetenschapper, als schrijver, als politicus. Niet alleen niet door de theologie c.q. door vertegenwoordigers van de kerk. Het wordt de banier van de vrije geesten.
Seculier gaat dan langzamerhand staan voor progressief. Wie niet mee doet is achterlijk. Het gaat de norm worden.

Op die toer hebben we inmiddels een wetenschap die geheel seculier te werk gaat. En politieke instellingen; en waardesystemen.  Als de maat aller dingen. Fysica is de norm. Overal. Buiten de seculier opgevatte wereld bestaat niks wat er toe doet. Seculier is alles; alles is seculier. En de rest doet er niet toe.Anderen geven de voorkeur aan de term eendimensionaal.
En als bewijs worden de technische en wetenschappelijke prestaties van de 21e eeuw genoemd. En er komt nog veel meer. Wen er maar vast aan. Het is niet te stoppen.
Alles kan zonder geloof; moet dan ook waardenvrij.  Via een vrije markt om diensten en producten te leveren waarvoor betaald kan worden. ( In romanvorm :  de kiloknaller van Ayn Rand ‘de kracht van Atlantis‘. Ja, lees en huiver!) 

Seculariteit  van onze wereld is niet slechts een (nare) bijkomstigheid, maar de aard van het beestje! Het is de godsdienst waar het publieke domein stijf van staat. Die god is maximaal aanwezig in Nederland. Hebben jullie daar aan de borreltafels over horen spreken? In de talkshows kregen gelovigen nog wel eens de kans zich te verdedigen maar dit nieuwe type godsdienst bleef onder de radar. Of heb ik op de verkeerde momenten weggezapt?

Het beest secularisatie is godsdienst; het is niet zo zeer de vijand van de kerk, maar een surrogaat ervoor, en daarmee een gevaar voor de mensheid. Zoals de kerk heil voor diezelfde samenleving had te zijn!!
De meisjes en jongens van D66 die alle snufjes van religie proberen uit te filteren uit onze samenleving, ontgaat dat volledig.
De zegeningen van seculiere wetenschap gaan zich tegen ons keren. Want de hoog geprezen producten ervan komen op een vrije markt en zullen slechts voor een klein aantal mensen betaalbaar zijn. De hele nieuwe wereld zal echter in hoofdzaak bewoond worden door hen die allerlei verbeteringen aan hun erfelijk materiaal of aan hun hersens niet kunnen betalen. De nieuwe menstechnieken scheppen door middel van het marktmechanisme letterlijk een wereld van losers. Die zich maar moet zien warm te houden met een mantel van consumentisme.
De mensheid is de grote verliezer van de secularisatie. De vrijheid die men veroverd heeft op religie en kerk blijkt misdadig te zijn. Nu moet alles ook maar kunnen/mogen, letterlijk zonder diep ernstig te vragen: “Waar is het goed voor?”
Die vrijheid is zelf religie geworden. Religie verdwijnt helemaal niet uit het publieke domein. Het is alleen een andere religie dan de christelijke, islamitische etc. (Niet dat die altijd zo ideaal waren/zijn in de praktijk)

De seculier geachte techniek en wetenschap vormen een godsdienst die je moet onderkennen als misdaad tegen de mensheid, moderne, aardige, seculiere mensen!
Secularisering is geen vijand van de kerk of van geloof, maar van het grootste deel van de mensen. De zegeningen die toegedicht worden aan de moderne high tech zullen de economische verhoudingen in de wereld nog schever trekken, dan ze al zijn. Slechts weinig mensen kunnen zich ‘verbeterd genetisch materiaal’ veroorloven.

De kerk moet niet om zo’n rapportje piepen; cijfers niet betwisten. Niks glad strijken. Daar is het te erg voor. Secularisatie is de belangrijkste vijand van een wereld van gerechtigheid en vrede. (Het laatste woord aan Borgman:) “De kerk is teken en instrument van die wereld”.