Hoe zullen we het (on)eens zijn met René de Reuver?

Hij is nog aan het kennis maken, ds René de Reuver.
Maar hij is wel de leiding gevende PKN dominee.  Zijn benoeming als zodanig was geen wereldnieuws dat Het Journaal haalde.  Dat zegt niets over hem, maar over het journaal. Geen van de talkshows presenteerde hem al.
Maar hij komt nu af met een sterk interview in de NRC.
Sterk in de zin van de moeite waard om met hem in discussie te gaan.

Neem nu dit citaat dat van hem opgetekend wordt: ” Sterker: ik denk dat in een vluchteling, iemand die ongevraagd op je pad komt en vanuit grote nood om je hulp vraagt, iets van Christus schuilt. Maar ik zal niet zeggen dat je als kerkganger geen PVV mag stemmen. Dan zet je mensen weg. Dat mag je als kerk niet doen.”
(Is dat zo: komen vluchtelingen ‘ongevraagd’ op ons pad? Met het huidige geo-politieke gedoe vraag je er toch om! Zal een slip of the mind zijn geweest.)

Hij zegt dan wel niet dat een kerkganger geen PVV mag stemmen, maar bedoelt dat wel. Laten we elkaar geen Roelofje noemen. En als hij het echt niet wil zeggen moge hij dat beter onderbouwen dan met ‘dan zet je mensen weg.’ We zetten in de kerk mensen ook ronduit en eerlijk weg (dat moderne jargon alleen al!) als ‘zondaars’?!
Ik weet natuurlijk wel dat je niet op de kansel zegt: “We zijn allemaal zondaars, broeder Jansen is een zondaar”.
Maar wat willen we nu helemaal met dat fatsoen als het gaat om het pesten van asielzoekers; het beschimpen, bedreigen van vluchtelingen, het laten stikken in de modder en vuiligheid? Als het goed is heeft dominee in de verkondiging uitdrukkelijk aangetoond dat dat de bedoelingen van Jezus’ koninkrijk willens en wetens torpedeert.
Inderdaad dan zit je met het probleem hoe concreet kun je dat benoemen. Moet je het bij een uitnodiging voor een discussieavond laten?  Naderen we de ‘status confessionis’, als men nog weet wat dat is?

De Reuver wil het gesprek aangaan met de PVV-ers over de problemen die zij ervaren met voorzieningen die niet naar hen gaan maar aan vluchtelingen worden besteed door de overheid. En wil ‘samen’ aan de Avondmaalstafel. Als ik het goed begrijp niet om verschillen dicht te smeren of te ontkennen. Want de essentie van de kerk is openheid. En zie die maar eens in balans te brengen met (de roep om eigen) veiligheid.
Is het bekend of dat inderdaad actief ter hand wordt genomen in het (groeps)pastoraat? Ik hoor er in mijn omgeving niet van. Maar dat zegt niet alles. Belangrijk is dat het wel gedaan wordt. Ik verwacht dat collega de Reuver op dat punt alle hens aan dek blijft roepen. Dat kan na zo’n kennismaking bijna niet anders.
En wat nu als de PVV-ers niet met hem of mij praten willen? Komen ze daar dan soepel mee weg richting avondmaalstafel? Komt er dan wel een negatief stemadvies? Hoe gratuit mag de openheid van een kerk zijn?

Maar inmiddels heeft De Reuver in het inteview nav de vreselijke aanslagen in Nice etc. al bezworen dat hij “geen pacifist” is, godbewaar. Dat een, twee, drie maar weer dichtgetimmerd  met de Bijbeltekst ‘dat de overheid het zwaard niet tevergeefs draagt’. Dat lijkt me eerlijk gezegd onhandig. Hij moet donders goed weten dat dat een enorme hoop kwesties op tafel gooit. Hij weet natuurlijk ook wel wat De Wereldraad daar in Busan al over heeft gezegd. Veel te vaak heeft de kerk dat zwaard vreselijk misbruikt. Veel te vaak heeft de staat zich ten onrechte opgedrongen als zwaarddrager namens God. Toegeknikt door de kerk en regenteske gelovigen. Al te zeer heeft het zwaard van de overheid een wapenindustrie nodig gemaakt die als kip van de gouden eieren nooit ter discussie mocht worden gesteld. Neen, dat was geen handige zet, collega. In 2016 strooien we niet meer met aanvechtbare Bijbelteksten, die heel erg in discussie zouden moeten zijn. Ik daag de nieuwe voorman uit om de PKN weer aan een echte Vredesweek te helpen. Waar werkelijk samengezworen wordt voor Rechtvaardige Vrede. Te vaak komen kerkenraden waar ik mag voorgaan met de mededeling: ‘Neen ik geloof niet dat wij wat aan vredesweek doen’.

Overigens, dat van die pacifist die hij niet is, is ‘framing’ van het zuiverste water. Hij zet het natuurlijk weer neer in de context van ‘naïef’. Toen destijds de latere “theoloog des vaderlands”, Janneke Stegeman in een interview aan de wereld werd voorgesteld als de Logo_kleur_grootprojectcoördinator van de Vereniging Kerk en Vrede, ijkte ze de geduchte woorden: “Pacifisme is niet voor watjes”. Alle reden om als Kerk en Vrede hem eens op de koffie te vragen.