Stom verbaasd om hun wantrouwen

De collega had schitterende dingen voorgelegd over de profetische kant van geloven.
Hij had gelezen van die hoekige Ezechiël met zijn woorden waarop mensen hun tanden zouden knarsen. “Maar of ze er nu naar horen of niet: er is een profeet geweest, mensenzoon!”
En die klank krijgt de lezing van Marcus 6 ook. Vers 1-6 had het rooster hem voorgeschreven. Maar hij had op eigen verantwoording op het liturgieblaadje aangegeven vers 1 tot  9. Je denkt: hij trapt niet in de pericoopval. Leuk. Maar hoe freudiaans of zo is het dan dat hij uiteindelijk toch de indeling van de NBG volgt, die eindigt halverwege vers 6. Dan loopt de lezing uit op die dramatische zin: “Jezus stond verbaasd over hun ongeloof”.  De collega heeft dat in zijn preek denk ik terecht geduid als “wantrouwen”.
De Naardense Bijbel die hij voor de lezing uit Ezechiël had gebruikt had hem daar voor kunnen waarschuwen. Maar dat terzijde.

En hij heeft ook mooie, stevige dingen gezegd over moderne profetische stemmen van Bonhoeffer, King en Tutu. Schurende dingen meegegeven over de neo-liberale maatschappij van nu. Dat ging er bij mij allemaal in ‘als Gods Woord in een ouderling’. Ik kon zelf wel aanvullen dat de PKN ook een probleem heeft met haar profetische bagage: ze moet dat nog op lijn zien te krijgen met de mainstream-kerk die vooral toegankelijk wil zijn. Moeilijk, moeilijk.

Maar als je je beperkt tot vers 6 mis je naar mijn mening een onthullende pointe van het verhaal. Marcus maakt zijn bericht juist zo sterk door op die blokkade van wantrouwen meteen te vervolgen met : “dat Jezus de dorpen rond trok…” Jezus staat niet echt stil bij dat ongeloof: hij gaat verder met profeet te zijn en mensen te genezen.
En als je soms mocht denken dat het nest definitief onder de boom ligt nu Jezus op een blokkade stuit, gaat Hij een vers verder zelfs zo ver dat hij er twaalf anderen op uit stuurt om aan zijn werk te gaan! En dat zijn visserlui en een enkele ex-tollenaar!
Dan is het pas helemaal prachtig, denk ik dat de collega na de evangelielezing uit volle borst zingt: “Lof zij U Christus!”.
En wij beminde gelovigen: “In eeuwigheid, Amen!”