In je fauteuil nav Int. Vrouwendag

(preek, niet gehouden, zondag 10 maart 2019,
na Internationale Vrouwendag)

Waardevolle….,

Drie linke dingen: mijn preek lees je op je computer; zittend op redelijk makkelijke stoel of zo. (Niet eens de versterving van een harde kerkbank hoef je door te zitten, en ik hoef er ook niet idem zo lang voor op mijn benen te staan, want ik ga deze preek nergens in persona houden.) Maar de thematiek is wel die bij Internationale Vrouwendag 2019: “Heldinnen.” Ik zal straks ook één heldin noemen.
Het is link om comfortabel en wel daarover na te denken. Ik voel me ook niet de meest aangewezen figuur ervoor: witte man, oudere man, in bevoorrechte positie. Dus met alle respect.

Wat ook link is, is dat Internationale Vrouwendag het compleet aflegt tegen Moederdag. Alsof vrouwen dan pas op hun plek zijn. Ik denk dat daar een slecht signaal vanuit gaat. Omdat het vrouwen tegen elkaar uitspeelt.
Heb je er wel eens over nagedacht dat je de commercie helemaal niet ziet op Int. Vrouwendag? Dan is er toch wel wat aan de hand; dan is het wel degelijk een hartstikke nodig thema.

Derde linke zaak is, dat ik niet van het lezingenrooster van de kerk  af te branden ben en daar te lezen krijg van Jezus en de verzoekingen in de woestijn. Lucas 4: 1 t/m/ 13 . Vrouwen en verzoeking… dan weet je het toch wel! Ook link.

Lukas 4

Ja, maar die lezingen gaan toch niet over de thematiek van heldhaftige vrouwen die hun rechten op heldhaftige wijze bevochten op mannenbolwerken. Als vrouwen ergens voor opkomen beginnen ze zo al met 3-0 achterstand : ze zijn zwak; wat ze willen was nooit zo; en ze hadden het toch al druk genoeg met overleven. En 4-0: talloze vrouwen zal het een zorg zijn, dat ze ondervertegenwoordigd zijn in de lucratieve banen; en dat vrouwen maar moeten zorgen dat ze hun kinderen en oude mensen in leven houden tijdens de vlucht voor allerlei godvergeten warlords; en dat vrouwen verhandeld en in elkaar getimmerd worden of geen openbaar toilet kunnen vinden.

Ik zou eerlijk gezegd, op eigen initiatief die lezing van Lukas 4 niet gezocht hebben voor Internationale Vrouwendag. Misschien dat ik een gedeelte zou nemen met een prominente rol van een vrouw: moeders met bijzondere geboortes; vrouwen die hun zieke kind bij Jezus brengen. Maria en/of Martha. Ik zou niet gekomen zijn met “de vrouw op de draak” (Openbaring 17) En als ik al met Eva en de slang zou komen, zou ik haar niet tegen Adam en ons uitspelen.  
Maar mooi dus dat ik niet hoef te zoeken.

We lezen dat Jezus een dikke maand in de wereld van de woestijn is, en zoekt dan die vreemde vogel ‘satan’ op. Niet per ongeluk treffen ze elkaar dat is ook wel opvallend. Want er staat dat Hij door de adem van de Geest gedreven wordt. Hij is daar niet verdwaald of op vakantie. Hij wil AAN DE SLAG voor God. Maar hoe moet dat? Wat komt daar bij kijken?! Als het nu eens op weerstand stuit; op veel weerstand?! En wie is de eigenlijke tegenstander? Dat soort vragen voor de sterke maag stelt de woestijn.
Ze staan voor Hem in de gestalte van die rare snuiter “satan”. Nou ja, zo’n rare is het nu ook weer niet, want eerlijk gezegd stelt hij Jezus pure mensenvragen. Altijd zullen de mensen overal vragen naar brood; naar macht/ spektakel; en naar verering.

moederdevluchteling

De moeder de vrouw vluchteling

Jezus maakt zich daar niet van af, omdat Hij daar ver boven verheven zou zijn; eten, verering, macht als al te laag-bij-de-gronds, te aards voor Hem. Neen Hij wijst alleen de foute vraagsteller en zijn foute antwoorden af. Er moet een weg zijn om met die vragen een “mens te kunnen zijn op aarde”. Dat is Jezus’ keuze.
Om Mens te kunnen zijn tav de  basisvragen van het leven; en dus ook tav vrouwenvragen. Als we nu om te beginnen eens niet splitsen in mannenantwoorden en vrouwenantwoorden op de mensenvragen. Daarmee beweer ik niet dat er dan geen problemen meer zijn; en dat alles glad over een kam geschoren moet worden. Ik denk dat er niet echt zinnig over de verschillen tussen mannen en vrouwen gedacht wordt. Die moeten geen nadeel zijn, maar kansen.

Jezus is met dat ene gesprekje niet van satan af. Het zal zijn hele leven aan de orde zijn. Zoals bij jou en mij ook. Constant die vragen; almaar heroverwegen; weer fout; weer overeind. Heel ons leven “geen god onder de goden, geen engel en geen dier”, maar een mens. Ook geen tovenaars. Heldinnen komen meestal nauwelijks boven het maaiveld uit, maar als ze hun taak niet vervullen zou je het merken.

40dg98verzoeking

In de woestijn


Jezus gaat leren dat dat toch goed is. Dat Hij ZO GODS WERK KAN DOEN. Niet supermens, geen supervrouw, geen superman maar “Zoon des mensen” dwz echt mens. ZO alleen zal er van Opstanding sprake zijn; ooit bevrijding. Toch.

Dat is een springend punt: Jezus blijft niet overeind doordat Hij nog veel slimmer uit de Schrift weet te citeren dan de duivel. Hij is niet gehaaider als letterknecht.  Maar door zijn leven en sterven; dat is zijn eigenlijke antwoord.
Wat onszelf betreft: hier is mijn heldin van vandaag: die mevrouw die dagelijks last van satan heeft; dat kreeg ze mee uit haar jeugd. Maar ze heeft tenslotte ook geleerd die satan elke dag weer uit haar kamertje te vloeken. Zij is mijn heldin dat we niet moeten zeuren van: “Helaas, ‘k ben niet als Jezus, dus de duivel wint het altijd wel van mij”!.
Neen, Goddank bleven tallozen van ons, vrouwen en mannen, steeds weer WEL overeind. We stonden trouwens niet eens allemaal aan de ergste verzoekingen bloot elke dag; dat scheelt ook. Vaak genoeg kozen we wel voor goede zaken. Vaak waren we wel degelijk leefbare mensen. We weten van kleine dingen te genieten en ons in te zetten voor uitstekende doelen. Het is niet waar dat we alleen maar kiezen voor wat het grofste geld op levert. Niet denken dat we alleen maar aan het verzieken zijn. Wekelijks naar de kerk is ook om samen te zweren en de duivel te weerstaan… zo zijn we ook. Houden zo!

Als ik zo vrij mag zijn maak ik nog een kanttekening bij het thema HELDINNEN dat Int. Vrouwendag 2019 hanteert. Het zal prima zijn om verhalen te horen van vrouwen die het dan toch maar flikken. Sterke vrouwen heten ze al gauw. Vaak wordt er dan bij gezegd dat ze bol stonden van de mannelijke eigenschappen: strijden, voorvechters, ze namen de leiding en stonden die niet meer af. Volhouders. Aanpakkers. Moedig. Gehaaider zelfs dan mannen. etc. Kandidaat voor een vrouwelijke Willemsorde. Om hetzelfde te doen als mannen, moeten vrouwen wel meer doen, heet het dan vaak heel mismoedig..  Ik maak met respect plaats voor vrouwen die beter dan ik kunnen zeggen waar de meest schrijnende problemen van gelijkheid zitten.
Ik ben echter de laatste tijd steeds meer beducht voor ‘gelijkheid-zonder-meer’ tussen mannen en vrouwen. Alsof we daar alles mee winnen. Ik waarschuw toch maar voor de verzoeking van ‘hetzelfde’ als mannen. Natuurlijk alle rechten die je maar kunt bedenken moeten vrouwen hebben. Niet omdat mannen zo nobel zijn om die aan hen te gunnen. Maar m.i. zouden ze heel kritisch moeten nadenken welke gelijkheid het waard is om na te streven.  Ze zouden niet het recht moeten willen hebben om minstens zoveel stomme dingen te doen als mannen. (Sorry dat ik dat zeg, een man) Als vrouwen in de top van een bedrijf meedoen is dat niet om net zoveel vuil te veroorzaken als mannen. Sta op je strepen, sta op je verschilligheid, zusters. Mannen zijn helemaal niet het doel waarnaar jullie streven moeten. Daarvoor hebben ze een veel te beroerd puntenlijstje.

Ik spits dat even toe op nog een andere gelijkheid voor vrouwen en mannen. De oproep militaire dienst ook voor vrouwen. Ik schreef daar al eens een blog bij. Gelijke kansen om te doden; gelijke kansen om (op het slagveld) te sneuvelen. En hoe je dan maar moet passen in het machosfeertje; de vuile taal en grappen waar je in mee moet kunnen. En vrouwen moeten dan net zo afgeknepen kunnen worden, en al het vuile werk dat zich maar voordoet mee gaan doen. Toch kijken we bevreemd naar vrouwen die inzetbaar worden gemaakt voor aanslagen met bomgordels. Feministen zitten goed bij IS, zeg!
Dat vrouwen het recht kregen om bij de marine dienst te doen of bommen af te schieten uit vliegtuigen, daar hoor je mij niet over. Moet je niet terug willen draaien.
Maar tegelijk vind ik het een verzoeking die je beter kunt weerstaan. Zou het niet veel vrouwelijker, want menselijker, zijn om die dienst heel concreet te weigeren. Op dat vlak zou je niet ‘van hetzelfde laken een pak’ moeten willen zijn. Het is voor mannen in feite ook niks. Die spiritualiteit, hoe krijg je die weer naar boven. Dat is toch veel sterker dan dat vrouwen ook de speeltjes van mannen moeten gaan krijgen? Hoe krijg je dat nou terug in het onderwijs en de opvoeding!
Toen ik zojuist pleitte voor een vrouwelijke Willemsorde (orde van Willemientje dan?) kwam feitelijk een heel ander vrouwenleger om de hoek kijken. Een vredesleger. Een leger des Heils zo je wilt. Niet per se als kerk dan.Een leger van mensen; echte mensen. Als beweging van vrede. Daar zouden vrouwen het voortouw in kunnen nemen. Dan doe je tenminste iets. Daar zullen ze ook goed in kunnen zijn.  Ze zullen vast ook wel beter kunnen schieten dan mannen, of mesvechten, karate, schreeuwen, vernederen, commandotaken, martelen…. maar ze zouden het niet moeten willen.
DAAR zou je mee thuis kunnen komen, waar ze van je houden. Op het slagveld heb je niks te zoeken, waar mensen echt om zitten te springen, als je goed nadenkt.
Internationale Vrouwendag zou wat mij betreft niet slechts ‘meer van hetzelfde als mannen’ moeten zijn. Het zou een dag moeten zijn waarop gevierd wordt dat vrouwen het VERSCHIL kunnen maken. Noem dat maar hun hoogste recht. Mensenrecht.

En al die grappen over het aanrecht houd je maar voor je!Amen.

40dg97verzoeking

Verzoeking in de woestijn