Advent 2016

Tegenwoordig doen dominees (en pastoors) niet zo meewarig veel aan Maria en Jozef die geen plaats vinden in Bethlehem. Je krijgt al vrij snel een verwijzing naar bankrekeningnummer 999 van Stichting vluchteling. Oplossingsgericht noemen we dat. opdevlucht

De romantiek waarin we ons vroeger op dat onbehuisd zijn van de Heilige familie stortten is voorbij. “Oh wat was Maria zwanger; en moe, joh; en een partij hongerig- dat wil je niet weten! En Jozef was zooo oud en dan met die zere voeten. Ze moesten gauw iets vinden want de regen had hen doorweekt. De modder van de weg was heel vet! En de mensen op straat werden als maar onvriendelijker en de deuren sloegen steeds harder dicht. Wat zal dat slecht zijn voor het babytje dat moet komen. De soldaten werden per kilometer handtastelijker en de keizer werd openlijk vervloekt! En dan nog dat hele belastingedoe.”

Dat peutertje in zijn vlotte kleertjes aangespoeld op een strand, vertelt het hele verhaal. Of die vrouw in haar alles bedekkende boerka onder het puin van Aleppo: de uitgeklede mens. Aan het eind van alle verweer; ze konden niet op tegen de anderen. Onbehuisd.
Nu zeggen we iets te makkelijk: naakte mens, uitgeklede, uitgewoonde mens. Zij zijn de naakt gemaakte, de kapot gemaakte mens. Iemand heeft ze uitgekleed en  naakt achter gelaten.
Ze kozen er niet voor. Vluchtelingen worden niet geboren; zijn geen natuurverschijnsel; zijn geen spelingen van een lot, of mutaties in de evolutie. Ze zijn menselijke producten. Iemand anders moet er aan verdiend hebben. Ergens moet een bevel gegeven zijn; een misdadig plan uitgebroed. En daar kwamen handlangers op af, als vliegen op de stroop. Iemand heeft op ze geschoten. Iemand heeft ze laten betalen voor een plek op een lekke boot. Iemand heeft ze bedrogen met hun paspoort. Iemand heeft ze afgeleverd op de stoep van een bordeel. Iemand zal ze met prikkeldraad tegen houden.

Iemand heeft ze beroofd van veel van hun menselijke waarde. Daarom praten ‘ze’ over aantallen en niet over namen. Prijs gegeven aan een Assad die met vatbommen gooit of aan rebellen die de waterleiding afsluiten. En dan nog de hen ondersteunende grootmachten. Je zegt al gauw dat je dat van een bloedhond als Poetin mag verwachten, maar in feite zeggen die aardige Obama, die zo mooi “Amazing Grace” kon zingen, en premier Rutte ook: “Ga je gang maar.”

Dat gezegd zijnde, gaan we aan de oplossing beginnen? Waar breng je die naakt gemaakte mensen onder? In welke herberg? Bij wie in welke buurt? En laat je defensie ervoor betalen, omdat die aan de verwoesting heeft meegewerkt? Of de regeringspartijen en andere die meewerkten aan de ‘vechtmissie’? Want die hadden vergeten open kaart te spelen: als we mee gaan doen aan het ingrijpen kun je op je vingers uittellen dat er vluchtelingen bij ons op de stoep zullen komen.

Landen sluiten hun grenzen. Hele groepen mensen sluiten hun hart voor vluchtelingen. Uit eigenbelang? Ja, is dat zo? Mag je denken, dat het angst is? Ben jij zelf dan bang? En mag dat soms niet? Natuurlijk mag je wel bang zijn. Maar hoe leren we elkaar om te gaan met deze gestalte van angst.
En een goede beginvraag lijkt me altijd: “Door wie of wat hebben we ons die angst laten aanpraten/aandoen? Welke krachten hebben we los gelaten, zodat angst voor vreemdelingen een reële politieke factor is  waar je rekening mee moet houden?” Voorlopig zet ik mijn geld op de idee dat we handen aan het bed van onze ouderen nodig hebben, etc. en dat dat wel handen van vreemdelingen zullen moeten zijn. Dan verdwijnt die angst voor een groot deel, verwacht ik.

Nu sijt wellecome dus.

Onlangs weer in de kerk gehoord dat de Thora zegt: je kent zelf de gemoedsgesteldheid van de vreemdeling… je was immers zelf in Egypte! En in het evangelie werd gelezen: De Mensenzoon is gekomen….. om te dienen.

eenreddergeboren2

Een redder geboren…. om u te dienen!