De nep-varianten van het ‘leven in al zijn volheid’

(preek gehouden op 7 mei 2017
Morgensterkerk, Papendrecht.)

WAARDEVOLLE….,

U weet nog wel dat ik in 1996 hier ook over preekte. En dat ik toen bijna niet toe was gekomen aan die uitdrukking: “Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.” Dat wil ik nu goed maken. Voortschrijdend inzicht, heet dat.

Ja, als in de kerk een herder opduikt is het meestal de “Goede Herder”.

GoedeHerderThuiskomst

Thuiskomst van de Goede Herder

En meteen doen we er dan een verloren schaap bij. Op mijn schilderijen van de Goede herder ook. Zelfs met lam en herder die in elkaar overgaan. Dat is Jezus: hij is behalve Goede herder ook Paaslam. Hetzij maar even gezegd. Maar de evangelist Johannes neemt dat schaapje niet op in zijn gelijkenis. Niets over het zoeken van het verlorene. Niets over een verloren schaap, waar wij dominees zo helemaal op los kunnen gaan.

Destijds ben ik nog op een andere manier de fout in gegaan. Ik maakte Hoofdstuk 10 wat wij lazen, los van H. 9. Maar het is nog steeds hetzelfde gesprek. Naar aanleiding van een genezen blinde man. Daarover twist Jezus door met een paar Farizeeën. Met hen spreekt hij nu over slechte herders; slechte leiders die zo’n man buiten sluiten.

Wat we lazen van de herder gaat over : HIJ TEGENOVER DE ANDERE LEIDERS. Wij weten al dat dat geen vrijblijvend ‘praatje bij Jinek aan tafel’ is, maar levensgevaarlijk, letterlijk. Het gevaar voor Jezus’ eigen leven zal met ieder woord toenemen. (Waarom de roostermakers dit zo vlak na Pasen op de lezenaar leggen, bevreemdt me)

Het gaat in dit gedeelte niet over zoeken en vinden van het verloren schaap. Maar over Jezus die GEEN DIEF EN ROVER is. Hij wrijft hen aan dat zij WEL slechte herders zijn. En dat pikken ze uiteindelijk niet. Dus de tegenstelling met slechte herders is het thema. Het eerste althans.

In vers 6 lees je een tussenopmerking: Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Dat zijn dus weer die Farizeeën met wie Hij spreekt. Maar zo moeilijk is die gelijkenis toch niet! Ik denk zo dat ze best door hadden wat Jezus hun verweet, maar ZE DOEN ER NIETS BEHOORLIJKS MEE. Niet wat goed voor hen was. Ze deden er helemaal niets mee; ze reageerden niet eens. Ze kwamen niet tot de ontdekking: “Wat zijn we in Godsnaam aan het doen! We bakken er niks van als herders. Hoe zouden wij ook ECHTE herders kunnen worden?” Martelende vraag voor kerkleiders van alle tijden; ook als ze met emeritaat zijn..

Daarom zet Jezus het in vs 7 zwaarder aan; stampt Hij hen nog harder op de tenen. Hij scheldt hen uit voor rovers en dieven. En daar reageren ze een eindje verder furieus op: “Die man is echt gek!” Hoewel anderen zeggen: “Wel, Hij heeft een punt, en die nieuwe ogen voor de blinde is ook niet niks.”

Johannes gaat in de volgende hoofdstukken verder vertellen van het oplopen van het conflict; waar het op uitdraait: de Herder gaat er ondanks zijn mooie woorden gewoon aan. De Goede Herder wordt het Paaslam.

Maar intussen zijn er haast terloops beslissende woorden gevallen: “Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.”

Eerst maar een paar vragen voor de toepassing:

  • “Wilt U dat dan hebben: het leven in al zijn volheid?”
  • Weet u nog van vorig kerkbezoek of catechisatie wat het is? Leven in al zijn volheid.”
  • Was je daarvoor in de kerk gekomen, vanmorgen?”
  • Weet je wel wat je vraagt?”
  • Ben je daarom nog steeds niet afgehaakt van die andere kerkmensen met hun fraaie traditionele beeldspraken?”
  • Of kwam je daar eigenlijk niet voor?”
  • Dat overrompelt u misschien wat. Laten we daarom eerst maar eens inzoomen op “leven in al zijn volheid”.

Het lijkt een beetje een te verheven woord voor ons. Dichterlijk, boven onze werkelijkheid. Voor de liefhebbers van grote hoogdravende woorden. Daar komen wij gewone mensen toch niet mee in aanraking?!
Toch niet. Als u nu eens denkt aan moderne nep-varianten van “leven in al zijn volheid”, die in omloop komen. Die zijn vlak bij ons bed. Allerlei vormen van Namaak – leven. Daar krijgen u en/of uw kinderen geheid mee te maken. In elk geval hoort het op de agenda van de kerk 2025 te staan. En de kerk zal heel creatief TEGEN zijn!! Dat is een enorme uitdaging: “Kerkmensen, hebben jullie tegenover die nep-varianten een eigen ‘LEVEN IN AL ZIJN VOLHEID’”?

De eerste nep-variant waar de kerk weet van moet hebben is de discussie over “voltooid leven”. Moderne mensen willen iets kunnen regelen om uit het leven te stappen, als ze er klaar mee zijn. Als het vol is. Als ze er alles uitgehaald hebben wat erin zat; enz. Maar wanneer is dat? Wanneer is je leven vol – tooid? Wanneer heb je het leven in al zijn volheid geproefd? Na hoeveel kilo geluk? Na hoeveel kleinkinderen? Na hoeveel jaren liefde? Wanneer heb je er genoeg van gehad? En hoeveel ton aftakeling moet je wel niet misgelopen hebben om nog van “leven in al zijn volheid” te kunnen spreken! Niemand kan het zeggen. De politiek kan alleen wat regelen. Al is het nog moeilijk genoeg om vrijwilligers of beroeps te vinden, die de klus dan willen klaren. Er zijn nu al bijna geen bedrijven meer te vinden die injecties willen leveren voor het afmaken, het voltooien van het leven van misdadigers. Erger dan deze onzalige discussie zou alleen nog zijn, dat we daar dan een referendum over moeten houden.

Ik dacht ten tweede aan de nep-variant die onze wetenschappers aan het maken zijn. Zij willen het leven vervolmaken. Super maken. Met optimale breinen; met maximale levensdagen. In superieure mensenrassen. Met ultieme genietingen en top-kwaliteit. Mens 2.0. (Zie homo sapiens 2.0 op dit blog)

Androide

Androide

 Dat zou leven in al zijn volheid kunnen worden, ontdaan van ziekte, zwakte en ouderdom. God had dan bij de schepping het leven niet laten beginnen op zijn top; dat komt nu pas na zoveel eeuwen ontwikkeling. Allerlei zeer serieuze wetenschappers komen met ontdekkingen die ons mensenbestaan een enorm eind in die richting gaan helpen.

Of die andere nep-variant: maar dat is een heel duistere. Daar heb je mogelijk toch aan gedacht op 4 Mei: dat is er net zo’n bloedserieuze avond voor. We kunnen met atoombommen onze eigen Apocalyps maken. Dat is een manier om de hele geschiedenis inclusief mensenleven af te ronden. Denk vooral niet dat er na die bommen dan een nieuwe wereld begint. Je hebt en gooit die dingen letterlijk voor niets. Want het maakt alle ontwikkeling van leven op aarde af. Voltooid naar het niets. Dat is dus de zwarte variant van voltooid leven. En we vinden het nog huiveringwekkend gewoontjes, dat we die mogelijkheid in huis hebben. En

Atoomproe50erjarenfotokeystone

Atoomproef Jaren 50

dan zetten onze zgn ‘beste vrienden’ ook nog eens een Mr. T aan de rode knop. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig, heet het dan. Daar is het griezelen bij de rampen van het boek Openbaring niets bij. We kunnen het echt.

Als ik het goed zie moet ‘leven in al zijn volheid’ iets worden dat de nep-varianten die in omloop komen of zijn overtroeft. Maar het lijkt erop dat ik u met het mes in de buik laat zitten.

Laten we nog een paar minuten goed naar Jezus luisteren. Wat wil HIJ zijn toehoorders nu mee geven met “leven in al zijn volheid” dat je bij Hem kunt krijgen. Heeft Hij een variant van ‘leven in al zijn volheid’ die de nep-varianten ontmaskert en keert?

Ik heb geen mooie definitie van ‘leven in volheid’ voor u. Maar houd het maar op: leven wat leven helemaal is. En daarvoor hebben we ook Jezus zijn hele leven WOORDEN TEN LEVEN horen spreken. Zoals we er ook in de Nehemia-lezing op gewezen werden. Hij noemt het ook wel “woorden van eeuwig leven”. Daar moeten we het mee doen. Daar kunnen we het ook best mee doen. Ook al zijn dat reuzen-woorden. Leven in al zijn volheid is geen mega-jackpot, maar een programma.

Voor dat programma moet de kerk heel fijn afstemmen. Alle ruis moet weg. Er is genoeg loze, losse praat over leven. We zijn zo vol gegoten met allerlei kretologie. Alle onheils-scenario’s laten we rustig geworden, zonder ons die woorden TEN LEVEN van Jezus in te oefenen. Maar HET LEVEN OP AARDE MOET WEER HEEL WORDEN. Daarvoor is Hij gekomen. Hoor, luister, bevraag elkaar, spoor elkaar aan, jut elkaar op; wees bij de les. Vier het bij de tafel van samen, de tafel van het goed.
Daar wordt de wijn geschonken, en mondjesmaat gedronken.
Daar vinden wij vrede, in overvloed.

Als je daar niet echt flink werk van maakt, individueel en als collectief/ gemeente raakt de sterke boodschap van Jezus uit zicht. Dan wauwelt Hij maar wat. Terwijl Hij Woorden van Leven heeft: VOL LEVEN. Doe dat dan. Maak daar werk van.
Je weet toch wel WIE HET ZEGT? Je kent hem van de 10 Geboden. Je kent Hem van de Bergrede. DAT leven in al zijn volheid. Niet wat wij ervan maken!

Leven in overvloed vinden is niks anders dan DOEN VAN DE TIEN WOORDEN. Dat is zat. Niet doodslaan, niet echtbreken, niet stelen; geen andere machten aanbidden, maar bevrijding vieren e.d. dat is royaal genoeg om een FEEST van het leven te maken. GA DAT GOEDE LEVEN IN. Maak geen werk van mensen die de atoom-apokalyps kunnen ontketenen, en hele landen naar de Ratsmodee helpen.

DE HERDER! Hij zegt: “Ik sta voor je open. JIJ hoeft niet bij God binnen te dringen maar Gods deur voor jou is open.” God is toegankelijk. Jezus is de deur. Met de mogelijkheid dat een deur ook afsluit, doet de gelijkenis niks. God zorgt als een herder. Gaat voor hen uit. Niets over het ophalen uit verloren posities. Maar wel naar binnen en naar buiten. Kom maar binnen, ga maar mee naar buiten. OPENDEUR-God.