Jozef, Vader des Heren

Bij Mattheus 1: 18 e.v.
Voor 4e advent 2016, vanaf de reservebank.

Het klinkt alsof je er nu alles van te horen krijgt: ‘DE GEBOORTE VAN JEZUS CHRISTUS GESCHIEDDE ALDUS’. Maar er komt nauwelijks feitelijke info. Je hoort dat zijn moeder zwanger was. Nog helemaal niks over Jezus. Alleen dat opmerkelijke zinnetje: “van Heilige Geest”.
Maar dat is een zinnetje van de schrijver Mattheus; achteraf.

Zou dat misschien toch de verkondiging zijn van 4e advent?

Toch schrijft Mattheus niet over Jezus, niet over Maria maar over Jozef. Een engel moet Jozef bijpraten over wat Maria hem had kunnen vertellen, zou je denken. Had moeten vertellen, misschien. Je betrekt toch als eerste je verloofde bij zoiets geweldigs?!
Misschien is de oplossing wel, dat Jozef wel van dat geheim wist, maar dat hij er desondanks niet aan wilde. Hij gaf er zijn FIAT nog niet aan. Hij ging er nog niet in mee. Pas DOOR EEN HEMELSE ENGEL en niet door zijn eigen AARDSE engel Maria laat hij zich winnen voor dat geloof om de bescheiden rol van ‘vader des Heren’ te vervullen.

Mattheus staat dus stil bij de mogelijkheid dat Jozef NEEN tegen het Kind en zijn bestemming zegt. Dat HOORT bij verwachten, dat DUBBELE.
Ja, ik wil wel; en neen, ik loop weg!
Oh, wat zou het mooi zijn, als er een Heiland was; en: nee, dat is mij toch te gek.
Durven te geloven, en dan weer terugvallen.
Ik ben wel te porren voor een mysterie; maar neen, je kunt me nog meer vertellen!

roos02

een roos uit de stam van Jesse

Het is dubbel.
Ik kan de moeite ervan WEL aan,- neen ik haak toch af.

De engel vraagt Jozef: “Heb je het lef, om voor je omgeving en heel de komende geschiedenis van de nood een deugd te maken? Wil jij geloven dat jullie kind een kind ‘VAN HEILIGE GEEST’ IS? (er staat geen lidwoord!!) Durf jij de mensen die zullen monkelen over je gedwongen huwelijk links in te halen met een geloof dat de wereld een nieuwe wending gaat geven. Durf jij de vader te zijn van leven in een ANDERE GEEST dan die er nu waait?! Een leven in en uit en bevleugeld door HEILIGE Geest?!.

Ik hoop wel, dat U even fronste bij dat woord RECHTSCHAPEN dat viel voordat Jozef aan het dromen sloeg. Mattheus zegt dat Jozef Maria stil wilde laten zitten omdat hij rechtschapen was. Dat is typische klein-burgerlijke moraal. Je kunt wel zeggen: “Nou hij had ook grote stampei kunnen maken; en met slaande deuren vertrekken, maar hij doet het in stilte. Fatsoenlijk”.
“Maar het is natuurlijk allerminst fatsoenlijk of rechtschapen om je zwangere verloofde te laten zitten. Dat doe je niet. Er staat in feite het woord RECHTVAARDIG! Niet dat rechtschapene, misschien brave, saaie!
Dat is Jozef: als hij kiest om te BLIJVEN, DAN is hij rechtvaardig; dan is hij toch meer man van de Tora dan toen hij van plan was om te vertrekken. Rechtvaardig is nl. niet wie braaf is, maar wie kiest, (evt. LEERT KIEZEN) voor de richting van God. Tora wijst je de richting van LEVEN die je met GOD kunt gaan. Dan staat hij weer recht: t.o. zijn Kind. T.o. zijn Maria. T.o. zijn God.
Maar eerlijk is eerlijk hij staat dan wel dwars op het geklets van de buren.

Tegen het eind van de droom zet Mattheus een citaat van de profeet Jesaja.  Alsof hij de engel bijvalt: “Daar heb ik wel een bijbelcitaat bij. Dat lijkt erg op wat Jesaja al zei!!” En dan moet je dat niet al te nauw nemen. Want Jesaja heeft het niet over een maagd, maar over een jonkvrouw. Hij heeft het ook niet over DE jonkvrouw maar over EEN jonkvrouw. En dat de naam Immanuel valt, kan Mattheus ook verder niet gebruiken, want Jozef geeft hun kind straks die andere naam: Jezus.
Bij Jesaja sloeg het op de actualiteit van een koning Achaz, die het helemaal niet meer ziet zitten. Hij is een koning van niks meer. Hij zit helemaal klem met zijn politiek. Vanwege oorlog tegen hem. En als Jesaja hem uitdaagt: “DURFT U, koning Achaz nog te geloven aan een wereld die weer open gaat”, zucht Achaz dat hij er niks in ziet. Die durft niet!!
Mattheus plaatst Jozef met zijn droom in de positie van Achaz: Durf jij God WEL te geloven? Geloof jij dat God met jouw kind een nieuwe schepping begint?!

We generen ons misschien ietwat voor die belijdenis dat Jezus “UIT HEILIGE GEEST” geboren is.  Toch moet je dat niet overslaan, omdat dat zo vreemd is. Neen struikel daar maar goed over. Mattheus. vertelt er niet precies bij wat dat wil zeggen. Hij kon dat ook nog niet ivm Pinksteren brengen. Maar hij heeft vast gedacht aan de eerste pagina van de bijbel. Daar staat dat de hele schepping voorwerp is van de liefdevolle zorg van Gods Geest. “In het begin…(of ALS BEGINSEL) schiep God…. en de GEEST VAN GOD broedde op de wateren”. Uit DIE GEEST worden aarde en hemel en mensen geboren. Precies goed voor Gods plan wil dat zeggen; helemaal Zijn Idee, Zijn droom vanouds. Zijn Geest.
En op de 4e advent plaatsen we onszelf voor die vraag. ZIET U DAAR NOG WAT IN? DURFT U GELOVEN?! Wilt U zo zelf weer geboren zijn van heilige Geest. Zwanger van Gods plannen om een HERSTELDE wereld te maken. DAARVAN is het Kind van Jozef en Maria een TEKEN: dat DE WERELD WEER OPNIEUW GEBOREN is. ZOALS VAN DEN BEGINNE. Zoals het bedoeld was. Het wordt geboren onder dezelfde condities als de schepping zelf! Daarom heeft het ook die geweldige Toekomst.

mariaboodschap2

Maria boodschap

Daar is Jozef niet voor weggelopen. Daar zei hij Ja op. En hij vertelt aan Maria dat een engel in een droom hem op het goede spoor bracht. En hij wint Maria voor zich. “IK GELOOF IN DIE DROOM, MARIA!! BLIJF BIJ ME! WAT ER OOK VAN KOMT!”

Het was nog een paar nachtjes slapen; maar ze waren er klaar voor.