Nieuwjaar op zondag (2017)

1 Januari 2017 Maranathakerk Nieuw Lekkerland.

Waardevolle….,

Op Nieuwjaarsmorgen sluip ik altijd beschaamd tussen de sporen van gekte, drank, onfatsoen , misdaad en geweld tegen hulpverleners naar de kerk. Bedroefd ook om de vergoelijking van de rellen: “Ach weet je jij en ik waren ook eens jong!” Dat is natuurlijk zo; maar dat moet een SCHULDBELIJDENIS zijn, geen vergoelijking. Het is mede onze verantwoordelijkheid dat dit schandaal bij ons nationaal erfgoed hoort. Onbekommerde nieuwjaarsviering zit er niet meer in.

Alleen al daarom moeten er kerken open zijn op Nieuwjaarsmorgen. Zo narrig kun je geen nieuw jaar in. Naar het Huis van de Heer : om het Jaar van de Heer. Om bewust en schuldbewust het onverstand van de afgelopen nacht van je af te bidden. “O, God wat zijn we dwaas geweest”. Om te getuigen TEGEN leef je maar uit ten koste van; alles moet kunnen! Maar vooral om elkaar toe te roepen: “Fijn dat je er bent vanmorgen, je krijgt de allerbeste wensen van Jezus!”

Op nieuwjaarsmorgen zitten we nog dicht tegen Oudjaar aan. We vieren dat het geen ramp is, dat je geen greep hebt op de tijd; dat wij niet over de tijd gaan. We vieren ook, dat we geen product van een tijdmachine zijn, maar van de Schepper. De kerk heeft op Nieuwjaar ook geen kwestie met Vadertje Tijd oid maar we hebben een Verbond met God.   Dat voelt anders. Dus: Fijn dat U er bent vanmorgen! Het beleidsplan op uw website zegt: “Onderweg naar Gods Toekomst.” Dat is goed gezegd. Van die toekomst gaat weer een Jaar onzes Heren van start. We proberen dat vanmorgen weer wat in te kleuren. 

De evangelielezing vanmorgen meldt heel kort en goed dat Jezus besneden wordt en zijn naam krijgt. Besnijdenis is een INPERKING. God stelt een teken van inperking, afkappen aan de mens. Dat is goed voor je. God heeft de mens niet geschapen om zich zonder banden en grenzen uit te leven. Daar zijn ze niet op gebouwd. Het mannelijk geslacht staat daar symbool voor. Dat je niet maar helemaal los mag gaan is niet vervelend, maar een zegen. Na vannacht weet je weer hoe hard dat nodig is dat alle gekte ingeperkt wordt.

Service van God dus, die inperking. Hij bewijst er ons een weldaad mee. Aan die buitensporigheden van vannacht wordt maar al te duidelijk dat we de bandeloosheid niet aan kunnen. En je moet ook maar denken aan hoe mannen zich op vrouwen uit kunnen leven. Dat  is vaak onbeschrijflijk. Zo ook ouders die zich uitleven op kinderen. Denk verder aan dictators; aan vernederingen, pesten op school, internet en op het werk. Ongeremde wapenfabricage en handel. Niet te filmen. Daarom: besneden. Ingeperkt. Grenzen. Daarom zetten we 2017 in als het jaar dat NIET ALLES MOET KUNNEN. Dat is wel tegen het moderne zere been. Maar toch. Anders wordt het geen toekomst ook; als we ons niet bekeren blijven we steken in de hedendaagse onzaligheden van het verleden.

 Daarmee maakt God jou niet klein en helemaal nergens. U kent die moderne protesten wel: laat ons vrij; dat zal ik toch zeker zelf beslissen. Vrijheid/blijheid. Alles moet kunnen. Zelfs de meest weerzinwekkende absurditeiten. Tot en met een welig bloeiende markt van massavernietigingswapens. En wee de mens die met een opgeheven vingertje komt. Wij moeten zelfs een vrije markt hebben om technieken die erg slecht zijn voor de toekomstige mensheid te kunnen verhandelen.  

Dat maakt de aanstaande uren, de dagen, de jaren, en toekomst heel ongewis; je wordt op voorhand al niet vrolijk van dat soort zaken. Het werkt verlammend: de moderne heiden wil vooral niet beperkt worden. Maar we doen het zo jammerlijk. We zijn niet gelukkig.

Nu heeft de kerk met die besnijdenis en die naam Verlosser die Jezus krijgt, EEN TEGENWICHT. We hebben een Verbond met God; een tegenzet tegen de verlamming van de tijd. Hachelijk, maar toch. Een verbond tegen de overmoed en uitwassen. Tegen het uit de kracht groeien van de mens. 

Dat verbond met God waarin de Verlosser wordt ingewijd, en waarin wij naast Hem mogen leven, is geen slap zalfje tegen onze kwaaltjes en de problemen die we ons zelf op de hals hebben gehaald. Neen het is een Verbond in de tegenwind; op het scherpst van de snede. Het heeft wel iets van: je hebt geen enkele kans, laten we die dus grijpen. Hachelijk en op het gevaar af grondig afgeschoten te worden. In die orde van grootte. 

Het is niet niks, dat Verbond. Een narrow escape. Laat je grijpen door datzelfde VERBOND als waarin Jezus wordt bevestigd. Onder dekking van dat verbond geloven we dat nieuwe jaar aan te kunnen. Dan ben je tegen hoop en vrees in, ‘in goede machten liefderijk geborgen’. 

Is het al tot u doorgedrongen, dat 2017 vast weer een crisisjaar wordt? Ik heb me laten vertellen dat er niet wezenlijk iets veranderd is tav de opkomst van de vorige crisis. Het zal economisch wel goed gaan, maar men zegt ook dat we de loper uit leggen voor de volgende crisis. Zelfs nu het economisch allemaal een beetje aantrekt:  Het blijft crisistijd. 

Blijft dat akkoord in Parijs eer-vorig jaar overeind?. Veel dingen gaan gewoon niet goed. Ook komend jaar niet. Met zijn baan niet; met haar gezondheid niet; met hun school niet. We zullen daar nog een hele klus aan hebben.  Je kunt er gif op nemen dat de morele crisis en de heerschappij van onfatsoen gewoon doorlopen. 

In dat leven dat Crisisleven is, doet God ons een dienst met zijn Verbond. Nu kan het over Het Goede Leven gaan. Die kerf is niet een ingreep in de sex van de man als zodanig. Het is een TEKEN: tegen het mens zijn TEN-KOSTE-VAN. Leven – ten – koste – van is namelijk de kern van alle crises. Crisis is niet maar per ongeluk; pech gehad, en wat jammer nou. Het komt ons niet aanwaaien. Het is geen natuurverschijnsel. Crisis ontstaat door leven ten koste van. Er zou geen crisis zijn, als er niemand aan zou verdienen, ten koste van…. In dat soort leven gaan wij mannen royaal op kop. Maar van Godswege is er een forse  kras gezet door je neiging om je ongeremd voort te planten, uit te dijen, groot te maken. Besnijdenis is een verbond tegen het recht van de sterkste. Tegen TSJA KKAH…. Tegen ten koste van….Dat is afgesneden. Dat is gekruisigd. 

Ik moet er nog wel bij zeggen, dat Jezus persoonlijk nooit zo geleefd heeft. Maar Hij weet wel waar de schoen wringt bij mensen. Daarom draagt ook Hij dat litteken. Het is zijn solidariteit met ons.

En ter verduidelijking krijgt Hij er de naam Verlosser bij. Heel dat komende jaar hebben jij en ik te maken met dat woord BEVRIJDING.

We bemoedigen elkaar vanmorgen tegen te overspannen verwachtingen van groeicijfers die ons deze eerste dagen van 2017 om de oren zullen vliegen. “Neen, maar nu gaan we er echt eens tegen aan, en gaan we het poldermodel helemaal maken! Vooruit met de VOC-mentaliteit. Door allerlei grenzen heen. Vorderingen maken. The sky is the limit …” Allemaal met uitroeptekens.  Neen dus… 

Besnijdenis wil zeggen: het mateloze is afgesneden; omdat het nergens goed voor is. Omdat het overmoed is; hybris zoals de ouden zeggen. Ik geef wat voorbeelden van dat ongebreidelde anno 2017. 

Daar zijn onze uiterst hoogwaardige wetenschap en techniek van mensenverbetering, hersenvergroting, opvoeren van spieren, lengte, geheugen. 

 De gezondheidsindustrie ook; gaat een enorme vlucht nemen, daar zijn geen grenzen; daar is een vrije markt voor. U laat gewoon lucratieve eigenschappen inbouwen in het kind dat u wilt verwekken. Zeg maar gerust ‘Maken’. Maar je moet vrezen dat we straks menselijke robots gemaakt hebben zonder geregeld te hebben dat Het Goede Leven bij hen in goede handen is. We gaan op weg naar breinen, die veel groter zijn dan menselijke, zonder te weten of dat wel zo’n  goed idee is. Voor wetenschap en techniek zal in 2017 een explosief groeiende markt zijn. Dagelijks nieuwe ontdekkingen. De mens zal steeds meer een maakbare mens zijn. Dat gaat er allemaal komen, maar waarschijnlijk VOOR we weten waar het echt GOED voor is.

Zeg niet te makkelijk dat dat u niet aangaat; want het gaat uw kleinkinderen zonder meer wel aan. Zij zullen zeker om moeten leren gaan met dat ongebreidelde dat steeds meer mogelijk wordt.

Dat moet je laten besnijden. Want de maakbare mens moet een gave kunnen blijven. Je kunt straks super eigenschappen bestellen voor je kinderen dat zal de nieuwe medische techniek vast mogelijk maken. Maar dat je het beste wilt voor je kind, heeft zijn grenzen; perfectie is niet de hoogste eis. Daar zijn geen grenzen aan. 

Hetzelfde geldt voor de nog betere vernietigingswapens die we kunnen maken. Daar moet het mes ook in. Om wille van het GOEDE, GEGEVEN LEVEN. 

Nu heerst de wet van de jungle: als er markt voor is, moet het ook gemaakt mogen worden. Dat MOET zelfs, is de houding. Neen, vieren we vanmorgen: daar moet het mes in: niet alles wat kan mag ook. Wakker worden dus. Techniek is prachtig, maar moet besneden worden.

Ik zeg niet dat daar eenvoudige oplossingen voor zijn. Ik zeg alleen dat dat op de agenda staat. Ook voor trouwe volgelingen van Jezus zoals u en ik willen zijn.

We hielden vanmorgen nog even de pas in, voordat we op 2017 afstormen. We bemoedigden elkaar door op naam van God en Jezus te geloven dat minder MEER VAN HET GOEDE IS. De  basis voor de komende dagen is dat Verbond van God voor een leefbare schepping. Daarvoor wordt zijn Zoon geboren; wordt Hij besneden; sterft Hij en staat Hij op.

Daarom beginnen we 2017 niet aan het jaar dat WIJ steeds meer de dienst gaan uit maken. En ons weer helemaal uit leven. Niet het jaar van onze Hybris; onze overmoed. Niet het jaar van ons, moderne heidenen met onze opgefokte eigenmachtigheid. 

Wij kwamen even bij elkaar om te gaan mikken op een Jaar VAN ONZE HEER Jezus. 

U krijgt straks nog de allerbeste wensen van Jezus mee. amen.