Bidden om andere regeerders?

Ik heb mijn ontzetting grotendeels al weg geschreven over de 250 vluchtelingen die Nederland nu minder gaat opnemen, volgens de deal over een kinderpardonregeling. Lees mijn bericht  De schande van 250    Maar er is meer.

Vragen aan de politici

Ik richt eerst mijn aandacht op de vier vijf mensen die de deal sloten.
Één van hen heeft het lef gehad om als eerste iets in die richting te suggereren. Er moet iemand geweest zijn die gedacht heeft: ‘Ik weet natuurlijk best, dat het een immoreel voorstel is, maar ik doe het toch. Kijken of er één de ballen heeft om “Neen” te zeggen’.
Wanneer zwichtten de anderen voor de verleiding?  Wie kon daarna de anderen nog recht in de ogen kijken? Wie durfde zich ’s avonds bij het tandenpoetsen nog onder ogen komen!  Zijn hier echtelijke ruzies om ontstaan, toen de echtgenotes zeiden: “No way!”?

vluchtkruis

vluchtkruis: Christus wordt weer…..

En dan de kater, de volgende morgen.
Welke spirit moet daar in dat achterkamertje in de samenzweerders gevaren zijn, dat ze dit het enige ei van Columbus vonden dat ze wilden leggen? Welke boze politici-fluisteraar blies hen aan?
De kerkleden onder hen hoeven hiervoor niet meteen onder censuur wat mij betreft. Maar pastoraal hen erop aanspreken lijkt me wel op zijn plaats. Hetzij vanwege de gewetensnood van henzelf, hetzij om dat verraad aan de vluchtelingen . Zelfs Joël Voordewind straalt gelatenheid uit in een interview met Trouw. Maar “Het kleed van Christus is best knap beschadigd”, om het maar eens klassiek te  zeggen.  Laten de kerken dit zo maar passeren?

Trouw

Nu naar het redactioneel commentaar van 31 januari 2019. Dat gaat niet verder dan de deal “Triest” te noemen. En de constatering dat vermindering van opname vluchtelingen niets te maken heeft met een kinderpardon. Dat is op zich to the point. En daarmee valt de commentator in de plooi bij zeer velen, denk ik.
Dat kunnen de onderhandelaars dan in hun zak steken. Maar die wisten dat natuurlijk wel. Trouw beschouwt het ook als een zoethoudertje voor de VVD. Akkoord.  Trouw maakt nog wel het belangrijke punt dat de coalitie nauwelijks moeite doet om de deal te rechtvaardigen. Ik vind dat ontluisterend, eerlijk gezegd. Deze leiders denken dat dit een niemendalletje is, dat je niet hoeft te onderbouwen.

Maar wel meen ik dat Trouw te veel aan de oppervlakte blijft. Privé worden we opgevoed – als het goed is – met als morele standaard, dat we de zwaksten niet zullen verraden. Wie wel eens van Jezus van Nazareth heeft gehoord, gelooft dat. Vluchtelingen zijn geen wisselgeld.  Dat is onacceptabel. Wij willen bewust geen ‘recht van de sterkste’ als richtlijn voor menselijke samenleving.
Trouw staat daar meestal ook voor. Een groot publiek doorziet wellicht niet op slag wat hier gebeurt. Houd ons bij de les, meneer Trouw! Bewaak het soortelijk gewicht van onze samenleving. Houd de menselijke droom levend, waar je maar kunt.
Zeer capabele politieke leiders kunnen dat blijkbaar zo maar uit het oog verliezen. Ze hebben ‘de arme verkocht voor een paar sloffen’. Gewoon dagelijks werk.

Vluchtelingen worden gemáákt…

Daar komt nog iets bij. De vluchtelingen, die nu minder naar Nederland mogen komen zijn vluchteling gemáákt. Door acties van ons en onze bondgenoten. Wij welwillende hulpverleners of zo. We staan onszelf te rechtvaardigen (eigenlijk nauwelijks) voor wat minder hulp, terwijl niemand durft te zeggen dat wij hun huizen en land verwoest hebben. Die vluchtelingen stromen groeien maar niet aan de bomen! En wij maar klagen dat we ook nog zo veel voor vluchtelingen moeten doen! En we zijn blij dat we nu eens iets kunnen doen voor mensen die ‘minder, minder’ willen. Nu sluiten er mensen, zie boven, een deal alsof ze van de prins geen kwaad weten.

wegwerppakketje

wegwerppakketje

Kerken en Kerkasiel

De mensen achter het kerkasiel liepen terecht even niet te hard van stapel over het pardon. Ze wilden vooral dankbaar zijn, ook voor de brede steun voor het kerkasiel.
Maar er is een levensgroot probleem:

Het gezin Tamrazyan is nu wel geholpen,- maar wel via een volstrekt verwerpelijke koehandel. Kun je dat er zo maar bij laten zitten?  Moeten de PKN en heel kerkelijk Nederland nu ook in het geweer komen voor de opgeofferden? RKK voorop dit keer?
Met nog straffere middelen wellicht? Wat dacht je van het staken van alle openbare godsdienstoefeningen? Godsdienstloze zondagen. Verzin het maar. De gedachte zou meegenomen worden in het overleg kerkasiel, was mij verzekerd, maar ik heb er verder niks over gehoord. Zal wel te gek zijn geweest voor het bereiken van een gelukkig resultaat voor de familie T. Maar nu, nu de situatie zo absurd is veranderd…?
Net nu het kerkasiel mensen brengt tot de idee ‘met zo’n kerk wil ik wel wat te maken hebben’-  nu zou je het af laten weten?! Het gaat wel om ‘één van dezen, mijn geringste broeders-en-zusters’ en dan keer zoveel. (matth. 25:40)

Fundamenteel

 BV Nederland verraadt
met deze deal een van de waarden en normen
die dit land recht van bestaan geven.

Daar moeten we het over hebben. Die paar mensen die de deal gesloten hebben, hadden ons mandaat,- wij kiezers. Deze mispeer staat dus mede op onze rekening. Democratie is blijkbaar geen garantie voor moraal: Hebben we hen dan niet gekozen om hoogstaande moraliteit? Om moreel leiderschap ook? Of hebben regeerders zich hier gedegradeerd tot regelaars/frommelaars en geen voortrekkers voor “Het Goede Leven”? Hebben bepaalde krachten ons zo gemasseerd dat ze dit volgzame volkje er aan over hielden? En lieten andere krachten als bv de kerken, het na om profetischer te zijn; heilzamere dromen boven tafel te houden; menselijker visies hoog te houden?!

Regeerders die dat visioen missen behoren volgens mij geen mandaat te krijgen om dit land te regeren. Je verzint maar iets anders om de VVD te plezieren.