….door het zwaard omkomen (1)

Ik veerde als door een wesp gestoken op bij de lezing van het passieverhaal op Goede Vrijdag. Toen Jezus tegen Petrus had gezegd dat die zijn zwaard in de schede moest steken, dacht ik dat we vervolgens te horen zouden krijgen: “Want allen die het zwaard ter hand nemen zullen door het zwaard omkomen.” Maar neen; die intrigerende woorden bleven uit. Er kwam alleen de verzekering van Jezus dat Hij de beker van zijn Vader wel degelijk zou drinken.

Het misverstand werd veroorzaakt doordat ik naar gewoonte mee las uit de Naardense Bijbelvertaling. Die heeft die door mij verwachte woorden wel. Naar me thuis bleek is het een variant van de Griekse tekst, die vrijwel geen andere vertaling gevolgd is. Ik hoef niet te weten wie gelijk heeft.

Maar hoe zit het met dat zinnetje : “…want allen die naar het zwaard grijpen zullen door het zwaard omkomen.”

Kun je je daarop beroepen voor militaire vergelding, zou een vraag kunnen zijn nu de kwestie van gifgas in Syrië actueel is? (Terwijl ik schrijf heeft Trump nog geen raketten afgevuurd.)

Of hoe zit het met hen die ondraaglijk lijden en slechts met het zwaard te bevrijden zouden zijn? Dat is ook zo’n vraag.

Het is misschien meer een wens van Jezus dan een constatering. Wat Hij zegt is geen feit, geen natuurwet. Bij gevechten komt er doorgaans wel een winnaar uit de bus die niet omkomt. Namelijk degene die het beste zwaard heeft, of er het handigste mee om kan gaan. Of het meeste geweld in kan zetten. Velen vinden een fors zwaard de beste kans om NIET om te komen. Dat zit in het ontwerp.

Voorshands raakt Jezus dus in de clinch met de winnaars, die bewezen hebben dat een zwaard wel degelijk het verschil maakt. Dan ben je iemand, en dan blijf je iemand. Wapen lobby. (Nederlandse) wapenhandel. Gemiddelde politici.

 

Inmiddels is dat primitieve zwaard een atoomzwaard geworden. Het lijkt erop dat Jezus nu meer zijn gelijk haalt. Dan is er geen overlevende meer. Dan is er geen winnaar meer. Niemand heeft nog wat te vieren. Geen tickertape parades. Misschien niet eens tijd om degene die op de rode knop gedrukt heeft ter verantwoording te roepen. Nauwelijks tijd voor berouw: “Dat ik me hiervoor heb laten lenen!”

Zeker de doorgefokte nucleaire wapens deugen nergens voor, kun je met Jezus wel stellen. Jezus waarschuwt: een zwaard is geen oplossing ergens voor. Van Jesaja weten we dat een zwaard pas bruikbaar wordt, als je het eerst omsmeed tot een ploegschaar of zo.

Als je zo ver hebt gelezen wil je misschien ook het vervolg?