….door het zwaard omkomen (2)

Jezus zegt tegen Petrus dat hij op moet houden om met zijn zwaard op mensen in te hakken. Zelfs de mensen die Hem komen arresteren moeten heel blijven. Maar met de zin “want allen die naar het zwaard grijpen (en het gebruiken) zullen door het zwaard omkomen”, rolt Jezus eigenlijk ook een programma uit. Een programma wat niet alleen Petrus aangaat maar allen, denk ik. In feite ook hen die Hem komen arresteren. En hun bazen.

len1608

van Len natuurlijk

Een omstreden programma, want we weten dat Hij er de handen niet voor op elkaar gekregen heeft tot nu toe. Hoewel de eerste christenen dit woord goed begrepen hadden en niet in het leger gingen. Die geloofden niet in wapens. Driehonderd jaar lang. Ik heb dat elders aangestipt. Die begrepen dat je voor het Koninkrijk van Jezus niet met zwaarden hoefde aan te komen, en dan deden ze dat ook maar niet voor aardse koninkrijken als dat van de keizer & co. Hoe simpel kan iets zijn. NB: wel drie honderd jaar hebben christenen dat main stream volgehouden. Goed programma, doen we!

Toch was een van die eerste christenen, Jezus’ latere vriend Paulus, zijn meester in dit opzicht niet meer gevolgd. Hij laat de (Romeinse) overheid ‘het zwaard niet te vergeefs dragen’.

Misschien legt Paulus de klemtoon wel op ‘overheid’ en niet op ‘niet tevergeefs’. De overheid mag dan wel een zwaard hebben, maar alle anderen zouden wel door het zwaard om komen. Velen leggen het in die geest uit: de overheid heeft het geweldsmonopolie.

Als je ziet wat er op het ogenblik op straat afgerekend wordt door willekeurig welke bendes, zou dat al een hoop schelen. Wij allemaal het tuig inleveren en alleen (misschien) de politie (en heel misschien een bijzonder soort leger) efficiënte wapens die ook nog eens humaan moeten zijn. Dat zou al een grote stap vooruit zijn. Maar ook die route is niet realistisch.

Want vaak is dat geweldsmonopolie bij de overheid ook niet in goede handen.

Ik merk op dat de eerste christenen om een of andere reden Paulus niet gevolgd zijn. Paulus die toch veel gezag moet gehad hebben. Desondanks bleef de algemene houding: “Daar doen wij niet aan mee; dat is niks voor ons. Dat is verboden wapenbezit.” Ik vat dat niet.

Je kunt vragen: Zou Paulus misschien niet geweten hebben, dat Jezus het volstrekt met hem oneens is? Waarom is Paulus hierom niet als ketter uit de discipelkring verwijderd? Petrus kreeg eerder toch de wind van voren, toen hij Jezus van de lijdensweg wilde afhouden! “Ga weg achter mij, satan”. (Matt 16:23) Je kunt in zijn gevolg maar niet alles roepen.

Ik kan niet beter bedenken dan dat in die begintijd die afwijzende houding jegens leger en zwaard nog niet zo uitgekristalliseerd zal zijn. Dus kwam Paulus ermee weg. Maar opvallend blijft dan wel dat het grote gezag dat hij gehad moet hebben 300 jaar lang toch die vorm van dienstweigering heeft moeten toestaan. (Paulus zal denk ik niet bedoeld hebben: de overheid heeft wel het geweldsmonopolie, maar daar kun je je als christenen niet mee inlaten.)