Een clown voor herdenkingen WOII

Zonder dat de vorst mij had geraadpleegd (zie hier) heeft hij ene Trump uitgenodigd voor de herdenking op 31 augustus van de slag om de Schelde.  Najaar 1944. Nu wil het geval dat genoemde Trump president van de Verenigde Staten is, die helemaal niet meevochten; toen, bij de Schelde.
Waarom de Amerikanen deze opgelegde gelegenheid laten lopen, weet ik niet. Maar het is in het kader van 75 jaar bevrijding. Goed bij de les blijven: wat we aan herdenkingen net achter ons hebben was van een Eerste Wereldoorlog. Dat kun je maar beter achter de rug hebben,- dan gaan we nu de Tweede herdenken. Günther Anders stelt voor dat we nu ook al vast de Derde Wereldoorlog zullen herdenken, want als die gehouden is, is er niemand meer om te rouwen en te herdenken.

We zullen het weer op vele plaatsen, manieren en momenten doen. Met de nodige fun ook, zoals een nagespeeld luchtgevecht tussen geallieerden en Duitsers. Dat wil je toch niet bedacht hebben!
Met de nodige ordetekenen op de borst van fragiele old timers; houd ze in ere want zo broos. Maar projecteer het drastisch optreden van toen ze jong waren niet op hen terug… dat lijkt vaak nergens op.

Aan de ene kant is het prima dat president in kwestie niet komt. Dat heeft ambassadeur Piet laten weten.
Aan de andere kant jammer. Want je kunt die Amerikanen niet vaak genoeg over de vloer hebben om ze te laten weten dat je van hun militaire optredens niets meer moet hebben. En van hun nucleaire aspiraties al helemaal niet. Want zo is het toch?
Of grijpen we deze herdenkingen toch weer niet aan, om eens grondig door te spreken wat er na 1945 mis is gegaan; waarom, voor wie en waar de vrede niet echt kwam en ook niet komen kan omdat we ‘bevrijding’ te zeer gekoppeld hebben aan heel duistere (commerciële) belangen.
Mark my words: we gaan weer veel verhalen zien van mensen die andere mensen de dood in gejaagd hebben….. En ze waren blij! En ze waren dronken! En ze wisten niet wat ze deden… En ze moesten het gelach betalen van falende politici in hun dikke huizen….

len1608

met dank aan Len

En we zullen ons schamen over generaals die nog steeds te vuur en te zwaard achter hun afstandelijke beslissingen staan die eindeloos ‘collateral damage’ opleverden voor duizenden die nooit meer bevrijd zouden verder leven. ‘En als het moet, zou ik het zo weer doen!’.

Neen, dat is geen kwestie dat ik weet hoe het anders had gekund. Ik weet alleen maar dat het anders moet. Maar dat geloof ik dan ook heel zeker.

Ik zal mijn best doen die herdenkingen mis te lopen. Zeker wil ik die Amerikaanse president er niet meer bij hebben. De man is nota bene gekozen op voorwaarde dat hij bereid is, als dat nodig is, (lees ook en huiver: als hem dat zo uitkomt) een atoomoorlog te ontketenen. Die de hele aarde onbewoonbaar maakt. Dat is toch om gek van te worden!
Niemand die het daar over heeft. We zijn met die Tweede Wereldoorlog geen sikkepit opgeschoten. Als we al vrijheid hebben genoten, dan hebben we die gebruikt om de mogelijkheid te realiseren dat we de wereld ook kunnen opblazen. Met de baas van ambassadeur Piet voorop. En dan nog hen die er mateloos aan verdiend hebben. Die nog niet eens angstig dromen van de slachtoffers die nog moeten vallen. Iedere nacht…. iedere nacht.

Bij al die herdenkingen zou een verplichte clown moeten zijn die op het meest genânte moment zal zeggen: “En wij doen echt niet meer mee!”
En dan de hele zaal: ‘Olé!’.