Wethouder van Vrede

Stel er staan verkiezingen voor de gemeenteraad voor de deur.
En stel ook dat er een politicus is die wethouder wil worden indien zijn partij op het pluche komt.
En stel vervolgens ook nog dat hij me opzoekt met de vraag: “Wat kan ik in de lokale politiek doen om de vrede te bevorderen. Wat is er aan vredespolitiek buiten het “grote werk” van de Haagse politiek? Zou het niet een mooie ambitie zijn om “Wethouder van Vrede” te willen zijn, en hoe geef ik daar dan invulling aan?”

Ik schrijf een paar punten op die in een antwoord thuis zouden kunnen horen.

 1. Het belangrijkste instrument voor vrede ben je zelf. Het zit in de houding waarmee je aan het besturen bent, en daarna pas in specifieke of algemene onderwerpen. Maar globaal gaat het om vrede op 5 velden:
  1. Vrede in de gemeente: veiligheid. Handhaving van wetten en regels. Het goede leven van allen samen.
  2. Vrede op de markt: rechtvaardige verdeling welvaart; toegang tot goed leven. Rechtvaardigheid in de economie.
  3. Vrede tussen de volkeren.
  4. Vrede met het milieu. (Dit kwartet komt uit de koker van de Wereldraad van Kerken)
  5. Vrede met de wetenschap en techniek: dat die de mensheid niet in ongewenste richting ‘verbeteren’.
 2. Zijn landelijke partij (als hij die heeft) zegt vast van alles over lokale vredespolitiek. Maak duidelijk dat deze gemeente niet op een onbekend eiland leeft maar bij een groter geheel hoort. 
  1. Neem ook kennis van wat andere partijen voorstaan.
  2. Vrede is voor een lokale bestuurder een thema zonder partij-politieke bedoelingen als zodanig en als het goed is.
  3. Sluit de gemeente niet af van landelijke actuele vredesthema’s.
 3. Besteed speciale aandacht aan inwoners van ons dorp die  komen c.q. gevlucht zijn, uit gebieden waar oorlogsgeweld was.
  1. Je hebt een voorbeeldfunctie in het communiceren met hen. Deel de zorgen  om achtergebleven familie. Voel de ontworteling etc aan.
  2. Bevorder opbouw van een nieuw bestaan hier in het algemeen. Dat ze deel hebben aan wat de sterke punten zijn van dit dorp.
  3. Extra ondersteuning waar nodig; bv. extra belminuten.
  4. (Kwaliteit bewaken van) Informatie in de eigen taal over voorzieningen. Bevorderen dat er onder de ambtenaren voldoende taalkennis is en kennis van zaken over thuislanden. Dat er geen gekke vooroordelen ontstaan.
  5. Kennis van Vluchtelingenwerk en ervaring van hulpverleners als SNP gebruiken.
  6. Strikte en ruime naleving van mensenrechten.
  7. Alert zijn op plaatselijke uitingen van discriminatie en vluchtelingenhaat. Zorgen dat dat niet ondergronds gaat woekeren. Het gesprek erover  laten voeren en kosten dragen voor evenementen op dat vlak.
  8. Alert zijn op dramatische ontwikkelingen in het thuisland.
 4. Organiseer of laat organiseren evenementen op dagen ‘van de vrede’.
  1. Internationale dag van de Vrede (21 september)
  2. Vredesvlag uit in Vredesweek bevorderen.
  3. Uitreiking kinder Nobelprijs voor de vrede.
  4. 4 en 5 Mei inhoudelijk meer richten op verzoening dan op verering (militaire) helden.
  5. Bied mensen uit oorlogsgebieden podia om hun verhaal kwijt te kunnen.
 5. Kijk welke thema’s zich lenen om samen met Partnersteden aan te pakken
  1. Tijdens bezoeken over en weer een vredesmarkt.
  2. Concerten Vredesmuziek/liederen.
  3. Thema vrede in toneelvoorstellingen subsidiëren.
  4. Homovriendelijk klimaat.
 6. Roep de leerkrachten maatschappijleer e.d. bij elkaar om de vraag naar vredesonderwijs te bespreken. Verdraagzaamheid lhbt etc.
 7. Houd voeling met (kerken en andere delen van) de Vredesbeweging. Ondersteun uitwisselingsprojecten die ze doen. Met belangstelling en als het kan met subsidie.
 8. Houd het gesprek gaande met bedrijven die een rol spelen in de oorlogsindustrie. Als er iets is dat de vrede aantast dan zijn het wapens immersEconomie is niet moreel/ethisch neutraal.
 9. Profileer je als ‘stad van de vrede in de Alblasserwaard’.  Ietwat provocerend zou zijn dat Papendrecht “Stad van de dienstweigeraar” wordt. Dan heb je het wel ergens over. Korfbalstad van Europa is bepaald minder zeggend, met alle respect.
 10. Maak een speerpunt van een echt goede vorm van maatschappelijke dienstplicht; of op zijn minst van de goede discussie daarover. Den Haag voert die niet al dan niet in. Zorg dat onze inwoners er ook iets van vinden.
 11. Veel milieuthema’s zijn vredesthema’s.  (Veld 4 onder punt 1) Ze scoren vaak makkelijk. Laat zien dat je de moeilijker thema’s en die niet zo sexy zijn niet schuwt. Het is misschien een idee om elke belangrijke toespraak bij welk onderdeel van welke portefeuille dan ook te besluiten op de klassieke wijze van Cato de oudere: “En overigens ben ik van mening, mevrouw de voorzitter, dat geweld geen oplossing is van conflicten” of nog liever een nog sterkere tekst. Maar de herhaling maakt je herkenbaar.
 12. Bij het onderdeel Openbare orde en veiligheid: bevorder dat evt gestraften ‘maatjes’ krijgen of zo, zodat ze niet in herhaling vallen. Met name jongeren. Dat is vredebevorderend. Preventie is prima, maar opvang van/ nazorg aan gestraften is bepaald geen luxe. Wees actief betrokken bij organisaties die in de reclassering bezig zijn. Open daar mogelijkheden waar nu nog wetten bepaalde steun niet toelaten.
 13. Maak gebruik van je netwerk, als iets humaans volgens de huishoudelijke reglementen evt. niet mag.

Er bestaat een gerede kans dat de persoon geen wethouder meer wil worden! “Als het zo moet! Zo veel. En nog meer!”. Maar als hij toch nog wil, kan het best een heel goeie worden. Die zich terecht in de kijkert speelt: want het is voor de vrede van ons allemaal.