We wilden toch van de “Rechtvaardige oorlog af”?

Nou neen, nog niet iedereen. Maar er wordt aan gewerkt. Ik vat dat op als Adventsgeluid. De Paus heeft het dan toch maar op de agenda gezet. De Wereldraad van Kerken is er mee bezig. Het is jammer dat we weinig besef hebben van te horen bij zo’n wereldkerk. Anders zou je misschien toch met brandend hart meelezen: waar zijn ze in Vredesnaam mee bezig?! Zou het echt?!
Dat kan toch prima horen bij die boodschap die je nu achter de kerstmuziek op de winkelcentra weet: Er komt een einde aan het kwaad!
Oorlog niet meer goed praten, zou toch een stapje in de goede richting zijn?

Ik heb er nog eens iets over geschreven. We nemen zo makkelijk aan, dat christenen ook wel soldaat kunnen zijn. Maar de kerk hanteerde de eerste drie eeuwen een soort ‘Berufsverbot’ voor wat het leger betreft.  Lees meer.

 

Advertenties
Geplaatst in geloof en kerk, Politiek, Vredesbeweging | Een reactie plaatsen

Rechtvaardige veiligheid is toch niet alles

Prof. Beatrice de Graaf komt met dat in de titel genoemde concept in haar boekje “Heilige strijd”.

De PKN had haar er om gevraagd. Voorman de Reuver noemt het in een voorwoord ‘een bijdrage aan het debat over veiligheid’.
Als zodanig is dat al een statement van de PKN.
Maar het betoog van prof. de Graaf is dus niet het/een standpunt van de PKN.

Mooi, want het was lang stil in de kerk over dit thema.
Zal de PKN nu ook anderen uitnodigen een bijdrage aan dat debat te leveren?
Melden anderen zich spontaan?
Staat er al een synodedebat over dit thema geagendeerd?
Dat zou ook een statement zijn.

Wanneer gaat de PKN zich uit spreken over de inhoud van ‘een nieuwe, christelijk geïnspireerde leer van de rechtvaardige veiligheid’ (p. 107) die prof. de Graaf voorlegt.
Het stoort me nog steeds dat de PKN in de kerkorde niet durfde vast te leggen dat ze een ‘vredeskerk’ wil zijn.

Is het een goed idee om de tweede ‘Protestantse lezing’ daar aan te wijden?

Twee puistjes

Meteen maar even twee puistjes uitknijpen. Tweemaal valt het woord ‘pacifisme’. Op p 102 zou Europa aan het einde van de Koude Oorlog een ‘pacifistische sluimer’ hebben over gehouden. Dwz. : We deden (ook in de kerk) niet zoveel meer aan het probleem van veiligheid/oorlog.
Maar pacifisten sluimerden in elk geval niet.  Die hadden al sinds jaar en dag een visie op veiligheid. Maar ze haalden de synodeagenda niet.
Ze zijn niet zo media-geniek, zeker.
Zou dat het zijn?

En op p 119 zegt ze dat ‘Jezus niet opriep tot pacifisme’.
Nu is traditioneel Nederland (PKN; Buma??) weer gerust gesteld.
Zeg eens luid en duidelijk dat Jezus niet voor het hele militair-industriële complex was, dat wij erdoor gedrukt hebben. Dan zeg je tenminste wat!

De derde keer dat het woord valt is op p. 137, maar daar denkt ieder maar het zijne of hare van.)

Ik heb een kritische bespreking van het boekje gemaakt. Lees al daar.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vervolg “Zwervers-te-gast”

Ik heb vandaag de 8e en 9e ‘statie’ of hoe dat heet geplaatst in de serie “Want zwervers-te-gast zijt gij geweest”.
Een tekst en een schilderij rond het eindeloze thema ‘vluchten’.
Vergis je niet. “Vluchten kan niet meer”.
Maar als het nou moet!

Ik merk dat het nooit een afgerond geheel wordt.
Het is te veel.

 

Geplaatst in geloof en kerk, Welzijn | Een reactie plaatsen

Ze moet nog bijleren….

Laatst werden in allerlei tv-programma’s de bewindspersonen van een nieuw kabinet ‘voorgesteld’. Hier en daar een beetje ‘genootschap-van-nutteloze-kennis’-gehalte. Maar verder recht toe recht aan wat ze gedaan hadden, waar ze voor geleerd hadden en zo.

‘Omgaan met de media’ stond wel een beetje prominent op de gespreksagenda. Als test moesten ze langs die vlerk van PowNieuws. Als ze dat goed doorstonden, dan waren ze geslaagd. Nou, Mw X dus niet. “Die moest nog wennen”. Maar de presentatoren deden er niet echt moeilijk over. Ze zou het wel leren; het was immers nog maar de eerste dag,

Mag ik zo vrij zijn te hopen dat ze het nooit leert! PowNieuws is de norm niet waar bewindslieden aan moeten voldoen. Die nemen een minister volstrekt niet serieus. Ze mag even over straat mee lopen. Krijgt allerlei loze opmerkingen naar heur hoofd geslingerd en moet er leuk op reageren. Een beetje minister heeft natuurlijk wel wat beters te doen. Als ze die kant op wil bijt de journalist-en-bedrog haar toe: “De onderwerpen bepaal ik wel…! Even wennen.”
Zijn ze nu helemaal van de pot gerukt.

“Het siert U als U daar niet mee om kunt gaan, excellentie! Wen daar maar nooit aan. U hoeft deze clown niet aan te kunnen. U hoeft hem de mond niet te snoeren. Als U hem maar niet op zijn wenken bedient. Gehaaider dan dit journaille moet U niet willen wezen.”

Ik zou wel eens een kabinet willen dat volstrekt anders met de media omgaat. De media niet als norm. De norm ligt om maar iets te noemen bij de 15 % huishoudens onder de armoedegrens, waar je deskundig voor moet zijn. Of bij het sleutelen aan onze genen of onze kunstmatige intelligentie. Of bij andere werkgelegenheid dan de grote graaiers van de dividendbelasting (niet) zullen leveren.

Geplaatst in Politiek, Regering | Een reactie plaatsen

“Heilige strijd” en 5 december

Je denkt dat ik alsnog iets ga vinden van de zwarte pieten discussie?
Niet toch.
Als ik al iets vind van de discussie als zodanig en de middelen die niet worden geschuwd, of de slachtoffers waar men het over wil hebben, zal ik jullie er niet mee belasten.  Ik zeg zelfs niet eens dat ik er ‘wel klaar mee’ ben.

Vooruit, ik kan wel even melden dat St. N het Liedboek gehaald heeft. Lied 745. Gerubriceerd onder ‘geloofsgetuigen’. Om ons geheugen op te frissen onder alle wild geraas. Want een evt buitenaardse intelligentie mocht eens denken dat 5 december zo ongeveer het slechtste in zoogdieren naar boven haalt.

Maar nu mijn punt. Ik zag dat het boekje “Heilige Strijd” in een advertentie aangeprezen werd voor pakjesavond 5 december. Geschreven door prof. Beatrice de Graaf, bekend van radio en tv.
Nu had ik het boekje al gelezen.
En daar ga ik wel wat van vinden. Ik zal het melden, als ik zo ver ben. Eerst nog wat broeden.
Het wil een (in de kerk) stilgevallen gesprek over veiligheid vlot trekken. De PKN is er nauw bij betrokken middels een voorwoord van haar scriba, dr. de Reuver. Maar het zou een publiek debat moeten dienen. Godbewaar, het is geen standpunt van de kerk. En dan zou het om een visie op veiligheid moeten gaan; vanuit christelijk perspectief nog wel. Lijkt me prima gesprek.

Kon wel eens nog urgenter zijn dan de voorbeelden van onveiligheid waar de Graaf mee komt. Want we moeten verder zien te komen dan hup maar weer eens 400 miljoen extra naar defensie. We zagen zelfs dat de kindermiljoenenota 2017 27 miljard voor defensie over heeft. Zo hoog zit het gevoel van onveiligheid wel; maar zo diep zit blijkbaar ook de ideologie dat wapens het moeten doen.

Ik geloof niet dat de Graaf (of de PKN) die gedachte wil stimuleren. Maar heb je een alternatief voor hen die onze veiligheid willen dicht timmeren met wapens? Een alternatieve visie; een (“bevrijdend’) geloof misschien. Lastige vraag. Het woord riskant valt, p 62. Het boekje komt her en der met de visie dat je mag geloven dat ‘er een einde aan het kwaad komt’.

Het is de moeite waard dunkt me, om daar over na te denken.
Als het even kan, horen jullie nog van me.

Geplaatst in geloof en kerk, kerk, Vredesbeweging, Welzijn | Een reactie plaatsen

definitieve versie preek

Heel wat mensen lazen mee met het concept van een preek over Mattheus 25; zo geven de statistici van WordPress aan. Dan is het misschien wel zo netjes dat ik even meld dat de definitieve versie er nu ook is.

Ik mag/durf er morgen om 9.30 de kansel mee op in de Geref. Kerk te Hardinxveld-Giessendam. Dienst van Schrift en Tafel. Welkom.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dit is het voorlopig

Ik had een paar weken geleden op Facebook een gelijkenis waar ik over zou gaan preken aan de orde gesteld. Mattheus 25: 14 t/m 30.

Zelden kwamen er zo veel reacties. Bv op hoe je met die ‘talenten’ om moest gaan, omdat Jezus daarmee niet bedoelde wat wij er onder plegen te verstaan: goed zijn in iets: paalwerpen, groene vingers, topkok, onthouden van autonummerborden, snelrekenen, snookeren. Het gaat om ‘aandeel koninkrijk’.
Dank voor de uitdagingen.

Ja, nu is de bedoelde zondag dichtbij. Ik heb opgeschreven wat ik wil gaan zeggen/verkondigen. Je kunt het hier lezen. En evt reageren. Kan het zo?

 

Geplaatst in geloof en kerk | Een reactie plaatsen