Opsporing verzocht: J.C. dead or alive

Blog-bewerking van preek op 5 Januari 2014. Groene Tuinkerk

Waardevolle….

Mattheus 2 heeft twee opsporingsverhalen. Aan de ene kant die van de superslechte Herodes. Aan de andere van drie magiërs. Beiden zeer geïnteresseerd in Jezus.

Die twee opsporingen lijken uit de lucht te komen vallen. Maar ze horen bij een overkoepelende speurtocht: GOD ZOEKT DE MENS. Met passie nog wel, volgens Heschel.

Wijze vreemdelingen zetten Jeruzalem op zijn kop. Ze zijn blijkbaar geen filosofen, want die zouden ook gevraagd hebben: “Hoe komt het dat we er naar moeten VRAGEN! Het zou toch elke straathoek moeten kleuren. Op alle straten zou het nieuwe koningslied gehoord moeten worden. Portretten, zwaaivlaggetjes, balonnen. Neen dus. Maar wel: Hun wijsheid en kennis dreef hen, hun eerbied en toewijding willen ze aan Hem kwijt.

driekoningenvoormuur

En aan de andere kant Herodes. Ultieme slechterik. Als we bidden: ‘en verlos ons van den Boze’, dan denken we aan dergelijke types.

Vragen naar het ultieme kwaad kwamen boven nav de aanslagen op 11 september 2001 in New York. Zie mijn schilderij. Een slangachtige vorm van het kwaad, in een chaos van rood en zwarte ellende. Je wilt het niet aan je muur hebben! In 2001 schrokken we ons allemaal kapot, en vroegen ons af: “Waar is Jezus nu!! Waar is God in dit alles”. “J. C. dead or alive”. Het woordspel is natuurlijk: Is Hij nu dood, of leeft Hij nog?

Aanslagen NY 2001

Aanslagen NY 2001

De hele wereld heeft zich toen laten foppen toen de Amerikaanse president zei dat we achter Sadam Hoessein aan moesten; of Osama bin Laden. Zo rommelde hij ons een ‘oorlog tegen HET KWAAD in’. Waren God en het Kind van de kribbe bij die aanslag op de christelijke wereld omgekomen? Of hebben we Hem op het nippertje kunnen redden met inzet van al onze bommen en granaten en duizenden doden en miljoenen vluchtelingen?

Maar het brengt ons dus bij de vraag van alle tijden: WAAR IS NU de geboren koning der Joden? In deze boze wereld?

En wij maar discussiëren, piekeren, zoeken. Maar het verhaal waar het om moet gaan is, DAT GOD DE MENS ZOEKT. Onze plannen om Hem in ons leven te krijgen zijn allemaal tot daaraan toe. En dan zijn er ook nog boze opzetjes om Hem er vooral uit te werken. God moet maar uit onze cultuur; je doet Hem maar achter de voordeur. Leer maar geen liederen meer over Hem op school; ga maar niet meer naar de kerk; lees maar geen Bijbel meer enz. Maar HET verhaal waar je mee thuis kunt komen is dat God met al haar hartstocht achter je aan zit. Hij heeft passie voor ons.

Mensen vragen tot op vandaag: “WAAR ZIT HIJ DAN WEL DIE GEBOREN KONING DER JODEN”. Onze planeet lijkt heel erg een NIET-vindplaats voor Jezus. Hij is weg; hij moet wel dood zijn. Niemand weet meer van Hem; niemand doet nog aan Hem.

Hoewel, dan vergeet je die priester die in Syrië achterblijft tussen de strijdende partijen om zijn oude parochianen te verzorgen, die niemand hebben dan hem.

Even lijkt het alsof Herodes en de wijzen de handen in een slaan om de gezochte Koning te vinden. En daarbij nog die rare rol van schriftgeleerden met hun bijbelcitaat. Het is een beetje een klucht! Maar Herodes neemt die buitenlandse geleerden wel serieus. Achterdochtig als hij is bespeurt hij wel een CONCREET gevaar. Herodes ziet in Jezus een ECHT gevaar, maar de theologische raad niet!

Dat lijkt me een leermoment of correctie voor ons . Als wij te vaak zingen van “hu-hulploos kind” en doen van lief en aardig en zoet dan gaat de angel uit Kerst. De U wel bekende kritiek op ons westerse Kerstfeest. er is niks aan de hand. Ik vond dat symbolisch terug bij de kersttoespraak van de koning: de familiependule staat stil op 12 uur; op de kertsversierde schoorsteenmantel: De tijd staat stil. (Qua PR natuurlijk een kapitale blunder).

We vieren Kerstmis met steeds minder engagement voor de werkelijke problemen. We zouden weer naar de randen van de samenleving moeten, want DAAR weten ze waar het om gaat. Niet de schriftgeleerden; niet de gebeitelde christenen van elk jaar weer Kerstfeest. Herodes weet hoe serieus het is; de schriftgeleerden niet. De wijze buitenlanders weten van een Redder, de schriftuitleggers niet. De schurk Herodes heeft het heel goed begrepen.

Ik maak even een sprongetje.  Jezus ontloopt de kindermoord nog net. Jozef en Maria lijken de andere moeders niet gewaarschuwd te hebben. En daar moeten ze natuurlijk wel een slecht gevoel aan over gehouden hebben. Mij is ooit opgevallen, dat Jezus nooit naar zijn geboorteplaats Bethlehem is teruggekeerd om eens met die moeders te praten; iets uit te leggen…. Als er iets uit te leggen valt van dit verschrikkelijke. In mijn vrome fantasie speelt trouwens die scène van “eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus” zich in Bethlehem af. Als er ergens wonden waren om te helen, dan daar!! Wat zou dat een diepe lading geven aan onze vrome plaatjes bij die scene!

Mattheus heeft eigenlijk geen woorden voor die kindermoord. JA, een bijbelcitaat uit Jeremia. Over die ontroostbare Rachel. Maar anders dan Jeremia komt Mattheus niet verder dan “ZIJ LAAT ZICH NIET TROOSTEN”.  U snapt waar ik heen wil…. DIT IS TE ERG VOOR WOORDEN. Hier valt niks uit te leggen. Ik kan er dan ook helemaal niet tegen dat de kerkvader Augustinus hiervan maakt dat Herodes deze kindertjes de omweg van een heel volwassen leven bespaard heeft; ze gingen zo van de moederborst naar het Vaderhuis. Dat kun je volgens mij niet maken.

Mattheus draait er niet omheen: ZO LIGGEN DE KAARTEN. Dit gebeurt. Een paar jaar later valt Jezus toch nog als verlaat slachtoffer van diezelfde godvergeten macht van den boze. Dat speelt!! Dan heb je niks meer uit te leggen. Dat is te erg voor woorden.  En je denkt door: dat speelt nog steeds…..

Het lijkt er hard op dat er geen verder is. Jarenlang weet men niet meer van een kindje in een kribbe en van aanbiddende getuigen. Niemand kan er wat mee, blijkbaar. Wat een onmogelijk verhaal.…. Maar na een jaar of dertig gaat het verhaal van Jezus weer bovengronds. Zij het misschien anders dan je wel zou willen. Voor alle slachtoffers van alle Herodessen van alle tijden had je misschien gewild dat het Kind toch wat meer spierballen had gekregen, toen Hij groter groeide.

Maar die weerloze kwetsbare Jezus is het ultieme protest tegen alle Herodessen die nog zouden komen. Heeft Hij zich niet monddood laten maken?! Waar blijf je met die Jezus!

Je vindt Hem om te beginnen bij die priester van zojuist met zijn menselijke gezicht die op zijn post bleef in Syrië.

Dat is onze situatie niet. Toegegeven. In onze situatie zitten er wel degelijk kwade machten achter Jezus aan. Onze welvaartsstaat wil Hem eruit hebben. Ondanks de hele rimram van de kerstdagen. Jezus wordt hier helemaal zoek gemaakt. Dan kan de afgrijselijke macht van de boze zijn vleugels breed blijven uitspreiden. Dan blijft het echt nacht.

Daarom staat ons anno domini 2014 slechts een ding te doen. Maak er een jaar van dat bol staat van dat andere grote Verhaal: God zit met hartstocht achter ons aan. Hij heeft ons nodig. Dat is Zijn geschenk aan ons. Je weet niet waar Hij het vandaan heeft! Het blijft te gek voor woorden. We zouden al een heel eind komen als we dat Grote verhaal niet in de weg zitten. Vrede dus en alle goeds. U zult veel geluk en wijsheid nodig hebben.

Amen.

Liederen (nummering Oude Liedboek) en lezingen

PSALM 72: 1,3,4

GLORIALIED GEZANG 160

Jes 60: 1 tot en met 6 met gezang 157:1,2

Mat 2:1-19 met  GEZANG 63

Gezang 294

SLOTLIED GEZANG 169

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s