Volg het Mensengezicht

Preek bestemd voor Groene Tuinkerk, Rotterdam Ijsselmonde  22 Juni 2014 10.00 uur.

Waardevolle….,
zo ben je nog bezig met een gerieflijke, eerste zondag van de zomer; op je favoriete plek in je lievelingskerk maar na een, twee liederen gaat het over VERVOLGING. En Jezus die er ook al geen doekjes om windt.
Zo zit je je nog te verlekkeren dat de kleinkinderen straks komen of daar pepert de dominee je in, dat wij christenen anderen op leven en dood vervolgd hebben. De chaos die de zgn christelijk-westerse wereld in Afrika en de moslimwereld aangericht heeft is met geen pen te beschrijven. Daar vallen de afschuwelijke christenvervolgingen van nu bij in het niet. Op de School met den Bijbel vertelden ze je dat monniken Europa kerstenden met schooltjes, bierbrouwerijen, ziekenverzorging en catechisatie; christendom was goed voor je: vooruitgang. Maar zei de juffrouw ook dat daar nogal wat militaire dwang mee gemoeid was? En vergeet de Kruistochten niet.
Bij de inburgeringscursussen voor asielzoekers moet beleden worden dat wij slavenhalers waren en dat Christenen de vijand zijn geworden van alle andere heidenen. Nou zeg ik het even wat ruig. Maar Christenen hebben zich praktisch met elke denkbare vorm van geweld in gelaten. Er is sprake van een “zondeval van het christendom”. Christelijk Europa is er vrijwel niet weer. Om van christelijk Amerika ook maar te zwijgen.

 

Vrij heftige thema’s voor een zomerzondag. Ik snap het wel als u zich wat overrompeld voelt. U kon niet aan zien komen dat het over zulke lastige dingen zou gaan. Hoewel…. U had het ook weer wel kunnen weten. We leven al langer in zwaar weer. Geriefelijke zondag of niet; gezellige koffie straks of niet; lieve kleinkinderen of niet. Het kan niet dat u niet gemerkt hebt dat het noodweer is, en dat alle hens aan dek moeten. Toch is bij velen de beeldvorming anders. Niet zo dramatisch. Niks zwaar weer. We zijn wereldwijd gezien met honderden miljoenen gerespecteerde christenen, en op een enkele uitzondering na is er niks aan de hand. Dus het valt ook nog wel mee.
Geloven en kerkgaan mogen volop, als je maar geen rol speelt in het publiek domein. En dat baart mij zorgen. De kerk is tandeloos en het kunstgebit zit in een steriel bakje op een Ikea-nachtkastje. Wat deden de kerken braaf het zwijgen ertoe toen het om het VREDESPROJECT EUROPA ging. En we gingen voor FORT Europa ! Nu neemt men ons niet meer serieus. Een sterk Europa houdt niet van tegenstemmers.
En ook politieke partijen ruilden hun religieuze principes in voor marktwerking en media-presentie. Je kunt nog zulke goede principes hebben, maar je wordt afgerekend op hoe je op TV overkomt. Dat gaat goed met The Passion; evt ‘Jesus the musical’. Maar een koninklijke Jezus en een profetische Jezus leggen het af tegen deze pop-versies. Dat is de sluipende vervolging die we over onszelf anno 2014 hebben afgeroepen. De hele wereld laat ons voelen: jullie doen er niet toe. Je mag alleen in de pop-versie mee doen.
Dat was de moderne versie van vervolging. Hoor nu wat Jezus daarover tegen die eerste discipelen zegt. Mijn rijk rekent op tegenstand, is de kern van zijn verhaal. Het is niet gladjes en vanzelfsprekend. Het is hartstocht. Het is TEGENGIF. Het kan niet met minder. Het is profetie. Het trekt grenzen bij onrecht en kwaad. Maar Hij neemt ons wel serieus. Uit heel zijn rede straalt: het GAAT ergens over. Het is nodig. Ik STUUR jullie. Wat zegt dat?
Dat betekent om maar te beginnen: als je geen tegenstand meer voelt, ben je zeker te plat geworden? Zwem je met de tegenstroom MEE? En je weet: alleen TEGEN DE STROOM IN kom je bij de Bron. Maar ik leg u ook meteen maar de humor van het geval voor. Dat geloofje van u en mij, dat zo’n slechte pers heeft, is toch blijkbaar niet over zijn houdbaarheidsdatum heen. Zelfs de schandalen en oorlogen en fraudes en pekelzonden van de kerk hebben de kerk nog niet genekt. Het is niet om trots op te zijn. 100 jaar geleden werd ook voorspeld dat wetenschap en moderne techniek er voor in de plaats zouden komen. Toch is dat niet zo. Dat is het beste bewijs van wonderen. Vertel dat maar aan iedereen!

 

Wat is het geheim?
Dat zit ‘m in de eerste plaats in Jezus zelf. We luisteren naar de stem van de Meester. IK ZEND JULLIE… ja onder wolven, met alle zwaar weer dat je kunt bedenken; onder mensen waar je het ergste van mag vrezen, want zo zijn mensen wel…. maar IK ZEND JULLIE. Weet wie het zegt! Weet hoe lief Hij u heeft. Die barre opdracht om in deze wereld te leven en te geloven komt van HEM. Niet van onze vijand. Jezus ziet er blijkbaar wat in. Ja, … omdat Hij de wereld die zo fout kan zijn als wat, zo lief heeft. DAAROM stuurt Hij zijn vrienden erop af. Er is een heel slechte wereld die weer HEEL GOED moet worden. Want het gaat Hem aan zijn hart. DAAROM gaat de kerk niet kapot; niet omdat wij altijd nog wel een beetje meevallen.
Hij weet zelf ook alles van die TEGEN-wereld. Van die wereld die Hem niet moet. Hij weet wat Hij opgeroepen heeft. Hij is eraan gekruisigd. Daarom zegt Hij ook die dingen over de Meester en zijn leerlingen. En over Beelzebub en zijn huisgenoten. Vanaf vs 24: Als jij hoort bij iemand met een scheldnaam, dan moeten ze jou ook niet.
Jezus benadrukt die zware kant van geloven. Dat vinden we niet leuk. Het is geen reclame natuurlijk. Daarom is de kerk liever druk bezig met de ‘uitnodigende kant’ van de kerk te laten zien. De kerk kan mee met de grote theaterproducties; kan massa’s op de been brengen door dicht bij de volksemotie te blijven. Niet drammen over lastige thema’s, daar komen de mensen niet op af. Daar ligt inderdaad een enorm probleem; dat kan ik ook niet zo maar oplossen.
Maar van belang is ook de vraag: Is het wel mogelijk om in die aanpassingshouding TEGENSTROOM te zijn waartoe Jezus oproept? Hoe zien we ons zelf? Waarom zijn we dan lid van een kerk? Zien we onszelf als religieus vlot genootschap of als TEGENBEWEGING in de Geest van Jezus? Zien we ons als een goede middenklasser die weer wat beter in de markt gezet moet worden of als VREDESbeweging? Willen we een gewaardeerd meegaand gezelschap zijn of weten we nog dat we als alternatief bedacht zijn?
Mijn grote angst is, dat allerlei vormen van aanpassing en vernieuwing van de kerk verdoezelen dat de moderne bejubelde samenleving ONGELOOF- waardig is. We moeten op heel veel punten NEEN gaan zeggen. TEGENSPRAAK zijn. Niet meteen roepen dat dat geen succes zal opleveren. Daar stromen de kerken ook niet mee vol.
Maar wij moderne piepers zijn niet goed bezig. Wij stapelen veel en veel te veel geweld en corruptie op. Moderne wetenschap en techniek hebben een werkelijkheid opgebouwd die voor de meeste mensen NIET goed is. Dat zijn diezelfde wetenschap en techniek die de wereld zo modern maakten dat ‘geloven en kerk’ overbodig, achterhaald, ouderwetse onzin zouden worden. Maar de wereld is niet echt vooruitgegaan; wel ongeloofwaardiger geworden. En dat zit ook in heel veel banen. En in het voetbal en andere sport. En in de media. In de zorgsector. Het sluipt ongemerkt de scholen binnen; en hele wijken in de grote steden. Dat praat je niet weg door te zeggen: Techniek en wetenschap zijn toch ook positief. En die worden nog veel erger dan ons lief is. Maar daar willen we het niet over hebben, als we maar bereik hebben voor onze mobieltjes. Dan moet je niet aan komen met ‘weet je wel dat voor het materiaal van je mobieltje bloedgeld is betaald aan uiterst smerige regiems en handelaars?’
Inderdaad hier in de kerk zeggen we : Je mag die moderne samenleving prachtig vinden, – maar ze maakt aantoonbaar veel slachtoffers. Mensen en eco-systemen zijn compleet in de uitverkoop. Daar MOET een alternatief voor komen; ook al huilt iedereen met de wolven in het bos dat er geen alternatief is dan deze heidens-liberale economie. Maar die huilende wolven die van geen alternatief willen weten zijn intussen meestal sterke en machtige wolven; die hebben makkelijk praten. Dat getuigt ook tegen ons, geloof ik. Er MOET een alternatief zijn, vanwege de slachtoffers. Dat alternatief zijn jullie, zegt Jezus. Daarom stuur ik jullie als schapen onder de wolven. Dat is inderdaad huiveringwekkend. Mensen vinden dat niet leuk. Ook de beminde gelovigen die dan nog in de kerk komen niet. Moeilijk, moeilijk! We zijn druk met andere dingen. Het is helemaal niet prettig steeds te horen dat de mensen het zo moeilijk gaan krijgen. Dat is zo. En het is best begrijpelijk dat veel mensen daar onderuit willen.
Vooral ook omdat er weinig ‘handelingsperspectief’ is, zoals dat heet in het jargon. Frustratie is de ergste vijand van de gelovige. Onze heftigste vijand is dat we geen perspectief zien. Niks helpt.
Nou is dat gevoel van frustratie voor een groot deel kunstmatig. We zorgden er zelf voor. We hebben het leven ingewikkeld GEMAAKT. Op heel veel punten kun je best iets anders. Iets minder meegaand met de meerderheid in het kwade. Kleine dingen; kleine keuzes. In veel gevallen kun je je zelf WEL aanpakken. Daar heb je de ander, daar heb je geen grote meerderheid voor nodig. Ik denk dat het zin heeft daar eerst grote schoonmaak bij te houden. Voordat we de kerk op gaan leuken. We moeten onszelf flink corrigeren op onzingedrag. Dat helpt sowieso. Dat heb je in eigen hand. Dat levert misschien niet meer kerkgangers op, maar dan STAAT de kerk wel weer ergens voor. Dan staat ze te getuigen voor ‘gouverneurs en koningen en andere heidenen’, zoals Jezus zegt. DAAR wordt ons ook de ruggensteun van de Geest beloofd. Niet als we getuigenis en discussie maar op hun beloop laten.

 

Ik heb me verbaasd over vers 20: “het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt”. Zag je dat aan komen dat God zich zo met ons identificeert?
Het brengt mij ertoe om te eindigen bij dat geweldige nieuwe lied 945. Dat begint nog:
Ja, het liefst zou ook ik,
als die andere drammers
God tot ingrijpen dwingen
met die almacht van Hem.

 

Herkenbaar: God en zijn Geest hebben immers zo weinig aan ons. Als wij het koninkrijk moeten uitzetten, wordt het immers niks. Het lied gaat daar nog even op door:
En ik schreeuw, bal mijn vuist:
ach wat is dan dat mensje,
zonder redding van boven?
Brengt een mens ons soms heil?

 

Ja, het liefst bid ook ik
tot die God om erbarmen
met de ogen naar boven,
met de blik afgewend.

 

Ik huil mee met het volk,
ik ben blind met de blinden
ik ben blind voor het teken:
in een mensengezicht.

 

Het is natuurlijk het ‘Gezicht van de Mensenzoon’. Maar ook je eigen gezicht. Jij bent een signaal van Gods almacht. De Geest die zich identificeert met onze zaak dat slaat op als wij op die Mensenzoon willen lijken; ZIJN getuigen zijn. ZIJN Koninkrijk een goed hart toedragen. Dan moeten we met ZIJN Agenda bezig zijn, en leveren we onze verborgen eigen agenda’s in. Amen.

 

Een reactie op Volg het Mensengezicht

  1. Pingback: Mee (s)preken | Vrede is beweging

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s