In het huis van de Psalmen: 148 Psalm voor Katowice (2)

In het eerste stuk over psalm 148heb ik het loflied van de storm beluisterd. De dichter laat de stormen – inclusief alle ellende van dien voor mensen en dieren – meezingen. Ze beamen volgens hem de Schepper die moet gedacht hebben dat die grote mogendheden van orkanen in het geheel toch op hun plek waren. 
De dichter kwam niet aandragen met het ondraaglijke leed dat uit de stormen barst; ook dat is kwaad dat goede mensen treft, maar de psalmist vindt dat hij dat voor deze keer maar niet te berde moet brengen. Als je deze verzen met een gul in de toetsen grijpende organist de hemelen in roept, heb je echt wel minder last van ethische vragen is mijn ervaring ook wel. Doe er een Urker Mannenkoor bij en je weet wat ik bedoel.

Maar als die storm van deze dichter nu eens minder bol staat van de metereologie en wat meer theologie draagt? 
Wat nu als de Hebreeuwse dichter destijds niet (alleen) aan dat gewaai gedacht heeft?
Als hij toch echt iets als ‘geestesadem’ bedoeld heeft. Aldus immers in vs 8 de Naardense Bijbelvertaling. Dan ga ik Genesis 1 mee horen klinken. Vers 5 dwingt me al die kant op.
In het gedicht op de schepping staat dat Hebreeuwse woord ‘ruach’ ook, en daarvan wordt gezegd dat die rust op de oerchaos. Buitengewoon intrigerend element. Het wil zo veel zeggen als: van oerchaos aan valt de wereld (en die haar straks bewonen) onder de aandacht van .. ja van wat. Van Gods ruach. Wat er van of uit de chaos terecht komt, is altijd in de geest van… zal alleen maar onder het beslag van Gods ruach zijn. Van stonde aan Ruach. ‘Van hoofde aan’, leerde Barnard ons lezen.

Ik laad deze psalm met gedachten aan Gods Geest, Ruach in den beginne. En hoor een appèl: HOOR die Geest waaien! Of anders: het is makkelijk genoeg om in storm en andere natuurelementen NIET iets te horen van goddelijke herkomst. Dan is het al gauw iets waar je een handigheidje van maakt; iets waar je de markt op los kunt laten; waar je macht mee kunt uitoefenen als je slim bent: die hele natuur kun je uit zijn voegen halen als je die Geest niet eerbiedigt.
Zo denk ik dan maar door. 
Pinksteren.Pinkster123 JAB

De klimaatconferentie van Katowice is van eind 2018. We zijn al weer een paar (bijna) mislukkingen verder. Je zou inderdaad vrezen dat psalm 148 daar niet gefunctioneerd heeft. Nog steeds strandt veel goeds in commerciële belangen. 

Kom op, ‘koningen op aarde en natiën alle, vorsten en alle rechters der aarde’ (vs 11). 

Maar uitdrukkelijk sluit deze psalm af met  de ‘gemeente van zijn nabijheid’. Zij weet ervan. Zij gelooft erin. Zij zingt. Zij doet. Zij loopt al groen aan.