Liturgie 9 Juli 2017 GoedeHerderkerk Schiebroek.

Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING

De kaarsen worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars

(gemeente gaat staan)

Onze hulp

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

v. God,|
zie ons hier staan
met welke voorgeschiedenis dan ook,
met alle gelijk en ongelijk van de wereld
mal en dwaas
intens en betrokken, op afstand
zoals we zijn

maar gekend door U
wees wijs met ons ……..

door Jezus Christus onze Heer

g. AMEN

Gemeente zingt: psalm 47

(de gemeente gaat zitten)

Gebed om ontferming

Gemeente zingt: glorialied 304 zing van de Vader die in de beginne

DIENST VAN HET WOORD

Groet

v. De Heer zij met u!

g. Ook met u zij de Heer!

Gebed van de zondag

God van hemel en van aarde
wees hier aanwezig
als wij samenkomen in uw Naam
en schenk ons uw Heilige Geest
om waarachtig geluk
deelachtig te worden
nu gij tot ons spreekt in Jezus,
uw woord van trouw,
dit uur en alle dagen. Amen.

Gesprek met de kinderen

Kinderen weten al een hele boel dingen.En een hele boel hoeven jullie gelukkig nog niet te weten.Daar heb je ouders voor. Dat is wel zo handig.

Er is een tijd dat je nog niet hoeft te weten hoe de verkeersregels zijn
Dat is veel te ingewikkeld. Dat komt later wel. Maar als je een hand weet om vast te houden kom je er ook!

Jij weet misschien nog niets van hoe het zit met storm en regen, maar je weet dat er iemand is die wel zorgt voor je laarsjes en een regenpak. Of die iemand zegt gewoon: nou gaan we niet naar buiten; we doen spelletjes binnen. Dan zit je ook goed. Van zo iemand kun je houden.

En dan ga je later nog veel meer dingen WETEN. Van melk maken, of bio-ijsjes, of schaken; en misschien wel hoe die spinners in elkaar zitten. Misschien leer je wel hoe je op de maan moet komen. Dat komt allemaal later wel.

Eerst leren van de liefde. Er zijn mensen die van je houden. De rest is GROEIEN.

Daar ken je misschien dit lied al van:

Gemeente zingt: 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat.

(de kinderen gaan naar hun eigen ruimten)

Eerste lezing: Spreuken 31:10- uit door lector

Gemeente zingt: (bij een ander deel van de wijsheidsliteratuur: ) 850 Geen taal bij machte U te meten

Tweede lezing: Mattheus 11: 25- einde

Gemeente zingt: Gezang 1001 de wijze woorden en het groot vertoon

Uitleg en verkondiging

Gemeente zingt: 791 liefde eenmaal uitgesproken

TOT DIENST GEROEPEN

Gebeden, besloten met Onze Vader,

Inzameling van de gaven

(de gemeente gaat staan)

Gemeente zingt: 811 zoals een moeder zorgt

Zegen

v. …………….

g. Amen

Orgelspel

Advertenties