Fabels van GA

Günther Anders beheerste heel wat verschillende soorten literatuur. Onder andere fabels. Soms hele korte. Soms een fabel die uitgroeide tot de roman ‘De Catacombe van Molussië’. Soms tussen de aantekeningen in zijn dagboeken. 

Ik ben geen groot kenner van fabels, maar Anders zou Anders niet zijn, als hij ook niet geheel eigenzinnig met dit genre omsprong. Ik ben er wel vrij zeker van dat de fabels (hele kleine) facetjes belichten van de werkelijkheid die wij mensen (mee)maken. Het absurde ligt soms vlakbij. Soms is het niet meer dan een gedachte die hij leuk moet hebben gevonden om op te schrijven. 

Ze zijn vast ook een soort ‘oefenmateriaal’. Voor het oprekken van onze fantasie, namelijk. Oefen om je voor te stellen wat deze wereld is. Dat is zijn hoofdthema: ons voorstellingsvermogen loopt hopeloos (!) achter bij ons vermogen om dingen/de wereld te maken. (Vorstellen versus Herstellen in het Duits)

Naast fabels die je her en der in allerlei bundels verstrooid vindt, is er ook een kleine verzameling van. Die kreeg de titel van het openingsverhaal mee: ‘Der Blick vom Turm’. Maar het kon best eens wezen dat de titel op de hele bundel slaat.  Vanaf een hoogte, op afstand, krijgen dingen en gebeurtenissen een ‘andere look’. Inclusief de mogelijkheid dat je op een verkeerd been komt te staan. 

Deze uitgave kreeg trouwens tekeningen van A.Paul Weber mee. (uitg. C.H.Beck 1968; in licentie door Büchergilde Gutenberg). Vooralsnog kan ik over het ontstaan van de bundel en de selectie van de fabels niets naders melden. Maar ik maak wel de opmerking dat genoemde Weber volgens Wikipedia ook wel meewerkte aan duidelijk antisemitische geschriften. Maar dat zou dan los staan van zijn eigen opvattingen, zoals daar ook wordt gemeld? Raar blijft het wel.

Beetje vreemd blijft dat Lou Brouwers destijds een boekje uitgaf onder de titel ‘Vanaf de toren gezien”, waarin dan niet de fabels staan, maar dagboeken van Günther Anders; een van de weinige vertalingen in het Nederlands van een werk van Anders.

Ik denk niet dat ik er een mooie vertaling van heb weten te maken; als ik ze een beetje meer toegankelijk heb gemaakt voor het Nederlandse taalgebied, ben ik al dik tevreden. 

Ik kan niet uitleggen waarom ik ze niet allemaal heb vertaald. Misschien maak ik dat ooit nog wel goed.

Want mooi en hier en daar zeer diepzinnig zijn ze wel. 

Fabelachtig!

3. Fabels. Kort, flitsend. Anders is werkelijk een meester in
Er is een bundel met de titel Der Blick vom Turm. Maar ook elders in zijn werk bedient hij zich van dit stilistische middel.